MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

BEATRIČĖS KLEIZAITĖS-VASARIS MENŲ GALERIJOS KOLEKCIJA

BEATRIČĖS KLEIZAITĖS-VASARIS MENŲ GALERIJA Marijampolėje atidaryta 2014-aisiais pačiame miesto centre įsikūrusio Meilės Lukšienės švietimo centro išskirtiniame pastate – buvusioje sinagogoje, – tai ketverios erdvės, užpildytos Beatričės Kleizaitė-Vasaris eilę metų rinkta ir Sūduvos sostinei (o kartu ir regionui bei tiesiog – Lietuvai) padovanota meno kūrinių kolekcija. Kolekcijos daugumą sudaro išeivijos menininkų – Adomo Galdiko, Vytauto Kašubos, Vytauto Igno, Albino Elskaus, Viktoro Vizgirdos, Romo Viesulo, Prano Gailiaus, Vytauto Kazimiero Jonyno, Kazimiero Leonardo Žaromskio, Stasio Eidrigevičiaus, Prano Lapės, Vaclovo Rato, Juozo Bagdono (Lietuvą jie išsivežė širdy, ten ją kūrė, ją ir parvežė) bei Lietuvoje gyvenančių (ar gyvenusių) autorių kūriniai, įprasminę lietuvių tautinę, kultūrinę tapatybę. 

Kolekcija atspindi Beatričės siekį išsaugoti mūsų menininkų, įvairiais keliais nuklydusių į kitas pasaulio šalis, darbus, sugrąžinti juos Lietuvai, kas padėtų geriau suprasti, įvertinti ir čianykščių menininkų kūrybą. Ir vienas (ar keliatas) eksponuojamų autoriaus darbų – tai tarsi užuomina ar nuoroda į visa jo kūrybinį palikimą. Įdomu tai, kad vieni autoriai savo meninį braižą išsaugojo nepakitusį Pavyzdžiui, V. Vizgirda, gyvendamas JAV, tęsė lietuviškosios tapybos postimpresionistines tradicijas, V. Ignas buvo ir išliko jautrus viskam, kas lietuviška, baltiška, kas išskiria mūsų kultūrą iš kitų. Pastarasis įkvėpimo sėmėsi iš liaudies meno lobyno ir jungė baltiškąją pasaulėjautą su profesionaliojo meno siekiais. Kitus gi įtakojo tenykštė aplinka, srovės – moderniojo meno paskatinti jie ryžosi naujiems ieškojimams, ėmė eksperimentuoti, išmėginti (ir atrasti) kažkq naujo: A. Galdikas figūratyvine paradigma besiremiančią dailės kryptį pakeitė į abstraktų ekspresionizmą; P. Lapę sužavėjo J. Poloko gesto tapyba, tad ir jis ilgainiui perėjo į abstraktų ekspresionizmą; K. L. Žaromskis išmėgino popart stilių, vėliau sukūrė orginalią oparto meno šaką – optinio impresionizmo stilių; P. Gailius išrado visai naują savitą techniką abstrakčiai kūrybai – tai spalvos, šrifto ir iškilaus kontūro derinys. V. K. Jonynui, V. Kašubai būdingas tautinės diasporos reikmių ir tradicijų paisymas, tačiau, integruojantis į gyvenamo krašto socialinę ir meninę terpę, buvo neįmanoma nepaisyti ten vykstančių pokyčių ir keliamų reikalavimų. Beje, V. Kašuba visą gyvenimą išliko Lietuvos patriotas.

Kolekcijoje yra ir (vienas kitas) kitų tautybių – ispanų, italalų, žydų menininkų kūrinių, kas praplečia visumos kontekstą.

Galerijos autorių pristatymas

 

GALERIJOS DARBO LAIKAS:

(P. Butlerienės g. 5, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras)

II-V 11.00 – 18.00 val.

VI-VI 10.00 – 15.00 val. 

Galerija nedirba valstybinių švenčių dienomis (prieš šventes – 1 val. trumpiau).

Grupėms ekskursijos vyksta darbo ir išeiginėmis dienomis iš anksto susitarus.

Tartis tel.: (8 652) 841 27