MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Suaugusiųjų psichoemocinės sveikatos stiprinimas kasdieniame gyvenime: galimybės ir būdai

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras drauge su viešąja įstaiga „Tyrimų ir mokymų centras“ įgyvendina projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“. 

Projektu siekiama skatinti šalies suaugusiuosius mokytis visą gyvenimą, siūlant jiems aktualias ir patrauklias bendrųjų ir pagrindinių kompetencijų ugdymo paslaugas savivaldybėse, bei kokybiško ugdymo turinio pagalba stiprinti suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi sistemos funkcionalumą.

Viena iš projekte numatytų mokymosi krypčių - psichologinės pagalbos mokymai. Suaugusieji 15 Lietuvos savivaldybių mokosi pagal 24 ak. val. programą „Suaugusiųjų psichoemocinės sveikatos stiprinimas kasdieniame gyvenime: galimybės ir būdai“, mokymus veda patyrę psichologai.

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras, bendradarbiaudamas su Alytaus kolegija ir Varėnos švietimo centru, mokymus vykdo Marijampolės, Alytaus ir Varėnos savivaldybėse. Suaugusieji mokosi pažinti, identifikuoti bei suvokti savo jausmus ir emocijas, priimti kritiką ir konstruktyviai kritikuoti, pažinti ir valdyti sudėtingas stresines ar konfliktines situacijas, konstruktyviai spręsti iškilusias problemas, atsikratyti „proto užraktų“, kurie trukdo asmens pilnavertiškai savirealizacijai bei racionaliai planuoti savo laiką, užmegzti ir palaikyti pilnaverčius santykius su aplinkiniais.

Mokymų metu patobulinti gebėjimai ar įgyti įgūdžiai pravers programos dalyviams ir profesinėje veikloje, ir asmeniniame gyvenime.