MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Pristatytas Marijampolės savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2020 m. veiksmų planas

Š. m. spalio 25 d. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre vyko neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdančių institucijų darbuotojų pasitarimas, kurio metu buvo pristatytas š. m. rugsėjo 25 d. Marijampolės savivaldybės tarybos patvirtintas „Marijampolės savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2020 m. veiksmų planas“, netrukus prasidėsianti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa, skirta socialiniams pedagogams, vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų socialiniams ir kitiems darbuotojams, globėjams, visuomeninių organizacijų atstovams, kitiems su vaikais dirbantiems ir vaiko gerove besirūpinantiems specialistams bei lapkričio 20-26 d vyksianti 2017 m. suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi galia ir žavesys“.

Pasitarime šiek tiek plačiau buvo aptartos trys prioritetinės veiksmų plano kryptys: socialinio ir emocinio suaugusiųjų intelekto ugdymas, tėvystės įgūdžių ugdymas ir suaugusiųjų IKT kompetencijų ir profesinių gebėjimų ugdymas. Švietimo centro iniciatyva buvo pasiūlyta išsirinkti Marijampolės savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi institucijų darbuotojų tarybą. Atstovais taryboje be švietimo centro tapo Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, turizmo informacijos centro bei profesinio rengimo centro atstovai.

Švietimo centro metodininkė R. Koncevičienė