MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizatoriai mokėsi drauge

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų vadybinių ir andragoginių kompetencijų bei profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų tobulinimas


Š. m. rugsėjo – lapkričio mėn. Marijampolės savivaldybės ir Vilkaviškio bei Šakių rajonų suaugusiųjų švietimo organizatoriai iš įvairių valstybės ir savivaldybės institucijų bei nevyriausybinių organizacijų dalyvavo Švietimo centro organizuotoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos konkurso būdu finansuotoje 72 ak. val. trukmės mokymosi programoje „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų vadybinių ir andragoginių kompetencijų bei profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų tobulinimas“. Programa siekta sutelkti ir nukreipti įvairių šioje srityje veikiančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų pastangas į bendrą koordinuojamą veiklą siekiant bendro rezultato – geresnių sąlygų ir galimybių suaugusiems mokytis bei efektyvesnio šio proceso organizavimo savivaldybėse.

Mokymų metu buvo gilinamasi į neformaliojo suaugusiųjų švietimo viziją Marijampolės savivaldybėje, įtraukiantįjį planavimą, socialines-ekonomines XXI amžiaus tendencijas ir jų iššūkius (ne)formaliajam suaugusiųjų švietimui, komandos kūrimą bei bendravimą ir bendradarbiavimą komandoje, konfliktų, emocijų ir streso valdymą, suaugusiųjų mokymo(si) ypatumus bei motyvaciją, mokymų organizavimą, mokymo programų rengimą ir renginių vedimą, aptariami suaugusiųjų mokytojo vaidmenys, savybės bei gebėjimai, darbo su suaugusiųjų auditorija stiliai. Praktinių užsiėmimų metu programos dalyviai tobulino suaugusiųjų mokymosi savivaldybėse planavimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, mokėsi analizuoti bei prognozuoti suaugusiųjų mokymosi poreikius, ieškodami bendros veiklos galimybių drauge rengė suaugusiųjų mokymosi poreikiais pagrįstus savivaldybių neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planų projektus.

Mokymus vedė kompetetingi lektoriai, turintys ilgametės darbo su suaugusiaisiais patirties – dr. A. Juozaitis (Lietuvos edukologijos universitetas), psichologė A. Tamošaitienė, andragogė konsultantė R. Koncevičienė

Programos organizatoriai viliasi, kad, patobulinę vadybines ir andragogines kompetencijas bei profesinei veiklai reikalingas žinias ir įgūdžius, programoje dalyvavę suaugusiųjų švietėjai gebės kryptingai bendrauti ir bendradarbiauti organizuojant neformalųjį suaugusiųjų švietimą savivaldybėse.