MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Nauja elektroninio mokymosi platforma - suaugusiųjų mokymosi informacinė sistema

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras informuoja, kad Lietuvoje yra sukurta elektroninio mokymosi platforma – suaugusiųjų mokymosi informacinė sistema (SMIS). Ši sistema skirta plėtoti neformalųjį suaugusiųjų švietimą. Sistemoje yra daugiau nei 500 savišvietai skirtų skaitmeninio mokymosi programų devynių bendrųjų kompetencijų srityse: užsienio, gimtoji ir valstybinė kalbos, kompiuterinis ir skaitmeninis raštingumas, verslumas, teisinis, pilietinis ir politinis raštingumas, tarpasmeninė ir kultūrinė komunikacija, sveikatingumas, meninė saviraiška.

Sistema pasiekiama adresu www.smis.lt

Raštas koordinatoriams