MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Kvietimas į nuotolinę diskusiją „Skaitmeninis mokymasis suaugusiųjų švietime“

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras drauge su Neformalaus mokymosi klubu „Mes“ 2020 m. gruodžio 10 d. 14.00 val. organizuoja nuotolinę diskusiją „Skaitmeninis mokymasis suaugusiųjų švietime“. Diskusijos tikslas: aptarti problemas, susijusias su nuotoliniu suaugusiųjų mokymusi ir nustatyti, kokia parama reikalinga suaugusiųjų mokytojams, įgyvendinantiems skaitmeninį mokymąsi bei skatinti IT naudojimą suaugusiųjų švietime.

Susitikimo trukmė – 1-1,5 val. Programa:

1. Trumpas Šiaurės ministrų tarybos (Nordic Council of Ministers) projekto pristatymas.
2. Diskusija apie kylančias nuotolinio mokymosi problemas.
3. Susitikimo apibendrinimas.   

 

Rekomenduojame iš anksto pagalvoti apie žemiau pateiktus klausimus/temas. Pabrėžiame, jog diskusijos tikslas yra ne vien gauti žodinius atsakymus į klausimus, tačiau ir paskatinti keitimąsi nuomonėmis tarp grupės dalyvių bei gauti pasiūlymų, kaip pagerinti savo darbą norint tęsti nuotolinį mokymąsi.

 

1. Kokias elektronines mokymosi aplinkas / priemones naudojate organizuodami skaitmeninį mokymąsi?

2. Kokias vaizdo konferencijų priemones naudojate mokydamiesi nuotoliniu būdu?

3. Kaip organizuojate mokymosi procesą nuotolinio mokymosi metu (pvz.: iš anksto paruoštas paskaitas, užduotis siuntėte elektroniniu paštu/ skelbėte el. mokymosi aplinkoje; vedėte internetines vaizdo pamokas, įrašinėjote vaizdo paskaitas ar pan.)

4. Su kokiais iššūkiais asmeniškai susidūrėte mokydamiesi nuotoliniu būdu?

5. Kas jums palengvino ar trukdė mokymosi procesui?

6. Kaip vertinate savo dalyvavimą ir atsakomybę mokantis nuotoliniu būdu?

7. Kaip keitėsi jūsų darbo krūvis nuotolinio mokymosi procese?

8. Kaip vertinate savo žinių ir įgūdžių tobulėjimą naudojant įvairias platformas/įrankius nuotolinio mokymosi laikotarpiu?

9. Įvertinkite savo pasirengimą tęsti nuotolinį mokymąsi ateinančiame laikotarpyje.

10. Kokių priemonių, jūsų nuomone, reikėtų imtis siekiant skatinti skaitmeninį suaugusiųjų mokimąsi: nacionaliniu lygiu, įstaigos lygiu, mokytojų lygiu. 

 

Maloniai kviečiame nuotolinėje diskusijoje dalyvauti 1-2 Jūsų institucijos atstovus. Apie dalyvavimą prašytume pranešti iki gruodžio 8 d. el. paštu romakonc@gmail.com (R. Koncevičienė).