MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Konferencija „Suaugusiųjų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas“

2019 m. lapkričio 27 dieną Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras ir Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras organizavo respublikinę konferenciją „Suaugusiųjų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas“, į kurią sukvietė formaliojo suaugusiųjų švietimo organizatorius, suaugusiųjų mokytojus ir švietėjus iš visos Lietuvos. Konferencijos tikslas: pasidalinti idėjomis, patirtimi, įžvalgomis ir išbandytais metodais, padedančiais tobulinti Lietuvos formaliojo suaugusiųjų švietimo kokybę.

Konferencijoje buvo kalbama apie suaugusiųjų asmenų, grįžusių į mokymosi procesą po pertraukos, socialinio emocinio raštingumo lygį ir svarbą bei socialinio ir emocinio ugdymo galimybes. Konferencijos dalyviams buvo pristatytas Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro vykdomas, Erasmus+ programos finansuojamas projektas „Suaugusiųjų socialinių ir emocinių  kompetencijų ugdymas: kaip palengvinti nuteistųjų mokymąsi“. Tai KA1 projektas, kurio pagrindinis veiksmas – asmenų mobilumas mokymosi tikslais.

Projekto vykdytojai tikisi, jog šiame projekte numatytos veiklos padės centro mokytojų kvalifikaciją papildyti tarptautine patirtimi ir formuoti naują požiūrį į suaugusiųjų socialinio ir emocinio ugdymo svarbą.