MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Diskusija „Efektyvios skaitmeninių įrankių naudojimo galimybės suaugusiųjų mokymuisi Covid-19 pandemijos laiku“

2020 m. gruodžio 10 d. vyko Neformalaus mokymosi klubo „Mes“ ir Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro organizuota nuotolinė diskusija „Efektyvios skaitmeninių įrankių naudojimo galimybės suaugusiųjų mokymuisi Covid-19 pandemijos laiku“ įgyvendinant Šiaurės ministrų tarybos finansuojamą projektą „Skaitmeninis mokymasis suaugusiųjų švietime“. Projekte dalyvauja suaugusiųjų švietimo organizacijos iš Lietuvos, Latvijos ir Švedijos. Tikslas – išsiaiškinti, su kokiais iššūkiais susidūrė suaugusiųjų švietėjai, organizuodami neformalias suaugusiųjų mokymosi veiklas šiose šalyse ir pateikti rekomendacijas, kaip galima tą daryti efektyviau.

Diskusijoje dalyvavo suaugusiųjų švietėjai iš Marijampolės ir Šakių  trečiojo amžiaus universitetų, Marijampolės viešosios bibliotekos, visuomenės sveikatos biuro, suaugusiųjų mokymo centro, turizmo ir verslo informacinio centro, kultūros variklio BWM, Šakių švietimo pagalbos tarnybos ir švietimo centro atstovai.

Faktas – realūs susitikimai, kai gali paspausti ranką, apsikabinti, žvelgti į akis, o ne į užrašą ekrane, geresni ir įdomesni, jų laukiame, bet kitaip šiandien neišeina, turime tenkintis virtualiais susitikimais tarpusavyje ir su mokytis norinčiais suaugusiais. Faktas – dirbant tokiu būdu sunkiau sutekti dėmesį, pagunda "išsijungti", užsiimti keliais reikalais vienu metu. Iššūkis - įdomiai, išradingai bei kūrybiškai perteikti mokymosi turinį, pažadinti mokymosi motyvaciją. Tačiau tikrai  įmanoma. Faktas – turime bendradarbiauti ir dalintis, nes dalinimasis – suaugusiųjų mokymosi esmė. Kliūtys – skaitmeninio raštingumo įgūdžiai, ypač vyresnio amžiaus asmenų, priemonių šitaip bendrauti stoka ar nepakankamos jų galimybės. Tačiau situacija buvo itin palanki mokytis ir  pasinerti į  pokyčius: daug ko išmokome, daug pamokų dar turėsime išmokti, betgi to ant kupros nenešiosi, tokia ne tik bus, bet ir yra mūsų realybė. Nes reikės labai greitai bėgti, kad bent jau liktume toje pačioje vietoje.