MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

2021 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė „MOKAISI – GYVENI, GYVENI – MOKAISI!“

2021 m. lapkričio 15 – 21 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija 22-ąjį kartą kviečia švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas ir visus suaugusiuosius mėgautis gyvenimu ir mokymusi.

Informacija apie suaugusiųjų mokymosi savaitę skelbiama:

http://www.lssa.smm.lt/lt/suaugusiuju-mokymosi-savaite

https://www.facebook.com/LietuvosSuaugusiujuSvietimoAsociacija   

Nacionalinė Mokymosi savaitės renginių programa bus paskelbta nuo 2021 m. lapkričio 9 d. 

Į suaugusiųjų mokymosi savaitę atsinešk