MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

2020 M. NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO INSTITUCIJŲ VEIKLA MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

Siekiant efektyviau įvertinti Marijampolės savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo rezultatus, 2020 metų pabaigoje Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras atliko institucijų, vykdančių neformalųjį suaugusiųjų švietimą savivaldybėje, veiklos analizę. Analizės tikslas – surinkti kuo daugiau informacijos apie institucijų vykdomų veiklų pobūdį, tarpinstitucinį bendradarbiavimą, renginių dalyvius ir numatomus veiklos prioritetus.

Duomenis apie 2020 m. neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiklą pateikė:

1. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
2. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
3. Marijampolės kolegijos Edukacinio aukštojo mokslo centras
4. VšĮ „Profesijų spektras“
5. Marijampolės trečiojo amžiaus universitetas
6. Marijampolės visuomenės sveikatos biuras
7. Marijampolės profesinio rengimo centras
8. VšĮ Marijampolės turizmo ir verslo informacinis centras "SMART Marijampolė"

 

Per 2020 metus šiose institucijose įvyko 987 įvairios trukmės ir įvairių formų (kontaktiniai, nuotoliniai, mišrūs ir pan.) renginiai, kuriuose dalyvavo 11910 asmenų. Pagrindinės temos siejosi su suaugusiųjų skaitmeniniu raštingumu, kalbų ir profesiniu mokymu(si), sveika gyvensena, psichikos sveikata, dvasiniu tobulėjimu, socialinių ir emocinių kompetencijų plėtojimu, kultūra, menu ir t.t.).

Kai kurios institucijų veiklos ir renginiai buvo organizuoti bendradarbiaujant su kitomis institucijomis. Bendri renginiai vyko bendradarbiaujant Švietimo bei Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centrams, Marijampolės trečiojo amžiaus universitetui su Petro Kriaučiūno viešąja biblioteka, Profesinio rengimo centrui su Visuomenės sveikatos biuru ir kt.

Apklaustų institucijų darbuotojai išskyrė tokius 2021 m. neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklos prioritetus:

1. Suaugusiųjų (ypač senjorų) skaitmeninio raštingumo įgūdžių tobulinimas;
2. Socialinės atskirties mažinimas;
3. Profesinis suaugusiųjų mokymas(is) (floristika, siuvimas, modeliavimas, konditerija ir kt.);
4. Socialinių ir emocinių kompetencijų plėtojimas;
5. Psichikos sveikatos, fizinio aktyvumo ir sveikos mitybos (sveikos gyvensenos) kompetencijų tobulinimas.

2020 metų situacijos analizė padeda įvertinti savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo būklę ir yra reikšminga rengiant 2021 – 2023 metų veiksmų planą. Tai pat padeda švietimo centrui tobulinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo savivaldybėje koordinatoriaus vaidmenį.

 

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro metodininkė R. Koncevičienė