MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

2018 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“

2018 m. lapkričio 19 – 25 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kviečia švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas ir visus suaugusiuosius kurti MOKYMOSI šventę - devynioliktąją suaugusiųjų mokymosi savaitę „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“.
Suaugusiųjų mokymosi savaitę skiriame atkurtos Lietuvos šimtmečiui.

Iš praeities...
Dedu pastangas išauklėti kultūringus, susipratusius savo šalies piliečius, nors tamsumas jų tarpe tiesiog pasakiškas. Dažnai susiduri su tokiu nežinojimu nieko net apie mus pačius, kad krenti kaip iš dangaus. Sąvokos tauta, tikyba, valstybė... tai vis it pasakos apie geležinį vilką...
(Gabrielė Petkevičaitė – Bitė. Iš laiško F. Bortkevičienei, 1926 12 13)
Švęsdami atkurtos Lietuvos 100-metį, pažvelkime į jį ne kaip į baigtinį etapą, bet ir kaip į naujo etapo pradžią. Pasidomėkime, kaip plėtojosi suaugusiųjų švietimas ir mokymasis iki šios dienos: kas vyko, kas vykdė, kaip vyko. Neabejotina, kad ir 19, ir 20 amžiuje apie mokymąsi, žinias ateičiai buvo kalbama ir rašoma.
Prisiminkime tas idėjas ir darbus, skirtus joms įgyvendinti.
Tačiau neįstrikime praeityje. Sujunkime praėjusį laikotarpį su dabartimi ir ateinančiu šimtmečiu.
Eikime tolyn, žvelgdami į ateitį, nes pamatus ateities suaugusiųjų mokymuisi klojame jau šiandien.

Šiandien...
Mokymosi džiaugsmo įvairovė yra begalinė. (Aurimas M. Juozaitis, interviu LRT laidai, 2015 m.)
Pasižvalgykime po šią dieną ir susimąstykime, kodėl tyrimų rezultatai vis dar rodo, kad mūsų, besimokančiųjų, tėra tik 6 procentai? Apsižvalgykime: aš mokausi, tu mokaisi, jis, ji – nejaugi nesimoko? Pakvieskime juos pasimokyti kartu – šiandien, dabar, čia. Parodykime jiems, kad mokymasis tai ne tik sėdėjimas klasėje, auditorijoje, už mokyklinio suolo. Atraskime mokymosi įvairovę: nuo realių ar įsivaizduojamų pažintinių kelionių iki robotų konstravimo, nuo mokymosi šokti iki fantastinių istorijų kūrimo... Ši suaugusiųjų mokymosi savaitė būtent tam ir skirta – atrasti, nustebti, pažadinti savo smegenų ląsteles ir priversti jas šokti!

Į ateitį...
Jeigu mokydamiesi jūs išmokote tik išmokti [...], taip ir praleisite likusį gyvenimą besimokydami – apie viską, ką tik norite[...], tik ne apie save. Kažkas jus žiauriai apgavo, nes įtikino, kad apie save galėsite pagalvoti vėliau.... Išaiškės, kad [...] mokantis – pirmiausia ir svarbiausia – yra sužinoti apie save, suprasti save ir sugalvoti, ką su savimi daryti. (Liutauras Degėsys. Apatiniai išsilavinimo drabužiai. Šaltinis: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/liutauras-degesys-apatiniai-issilavinimo-drabuziai-500-644795)
Susimąstykime: kokie norime būti patys? Kokius norime matyti savo vaikus ir anūkus? Kokią norime matyti savo tautą ir valstybę? Pradėkime nuo savęs. Pradėkime dabar.
Norime būti laimingi? Pradėkime mokytis būti laimingi šiandien! Išmoksime būti laimingi mes, bus laimingi ir mūsų vaikai, ir jų vaikai. Bus sveikesnė mūsų tauta.
Turime svajonę, kuriai įgyvendinti iki šiol neradome laiko? Pradėkime ją įgyvendinti šiandien! Realizuosimevisi po vieną svajonę, kokia puošni taps mūsų Lietuva.
Norime pradėti verslą? Šiandien pradėkime mokytis verslumo. Verslūs mes – versli ir klestinti mūsų valstybė.

Nedvejodami apsispręskime „Laikas mokytis. Dabar!“ ir įsijunkime į Savaitės judėjimą!
Lietuvos suaugusiuosius kviečiame pradėti mokytis šiandien ir tęsti mokymąsi ateityje. Mokykimės būtikitokie: kūrybiški, netradiciniai, ieškantys naujovių, nenuobodūs. Kitokie būsime mes, kitokie - laisvi irnepriklausomi - bus mūsų vaikai bei anūkai, kitokia – moderni ir šiuolaikiška - mūsų visuomenė, kitokia – šviesesnė ir džiugesnė mūsų ateitis. Kviečiame ieškoti galimybių mokytis kitaip, kitur, su kitu ir kito, neimokėmės iki šiandien. Kviečiame išlaisvinti savo kūrybiškumo pusrutulį!

Suaugusiųjų švietimą ir mokymą organizuojančias įstaigas ir organizacijas kviečiame parodyti suaugusiems žmonėms mokymosi galimybes, atveriant įstaigų duris: „Ateik, pažiūrėk, pabandyk, pritaikyk. Pasilik – irišmoksi daugiau. Nebijok sugrįžti, esi laukiamas“. Siūlome kai kurias idėjas: įkurkime savo mokymo įstaigosekūrybiškumo kampus, „mąstymo kėdes“, modernių technologijų biurus, menų „fabrikus“ ir „mokymosišnabždesių“ kabinetus... Renkime mokymosi pusryčius, pietus ir vakarienes. Atraskime mokymosi galimybesnetradicinėse erdvėse ir parodykime jas suaugusiems.

2018 metais Mokymosi savaitės atidarymo renginys vyks Birštone, sūrių šaltinių ir sveikatingumosostinėje, mieste prie Nemuno kilpų. Ir šaltiniai, ir Nemuno kilpos simboliškai siejasi su mokymusi –vingiuotu ir žinių fontanais trykštančiu. Renginio organizatoriai Birštone – Birštono savivaldybė, Birštonoviešoji biblioteka, Birštono kultūros centras, kitos suaugusiųjų švietimo ir mokymo įstaigos bei organizacijos.
Nacionalinis atidarymo renginys vyks 2018 m. lapkričio 16 d. Renginio metu vyks konferencija ir kūrybinės laboratorijos, bus apdovanota/s Metų andragogė/as ir pagerbti mokymosi projektų konkurso nugalėtojai, Europos elektroninės suaugusiųjų švietimo platformos „Epale“ metų andragogai. Renginys organizuojamassu „Epale“ nacionaline agentūra, į jį kviečiami visos Lietuvos suaugusiųjų švietėjai bei jų mokiniai.
Iš Birštono Mokymosi savaitės renginiai pasklis po įvairius Lietuvos kampelius.

 

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija žada

  • Koordinuoti suaugusiųjų mokymosi savaitės organizavimą visoje Lietuvoje (skleisti informaciją,rinkti informaciją apie renginius, sudaryti nacionalinę renginių programą).
  • Rūpintis Mokymosi savaitės viešinimu (parengti ir išleisti plakatą, kitas viešinimo priemones, įtrauktiį Mokymosi savaitės idėjos ir vykstančių renginių sklaidą žiniasklaidos priemones).
  • Remti kolegas Birštone rengiant nacionalinę Mokymosi savaitės konferenciją.
  • Organizuoti Metų andragogės/o rinkimus ir jos/jo pagerbimą.
  • Organizuoti konkursą „Šimtmečio pamokos“, kuriame suaugusiųjų švietimo ir mokymo įstaigos pristatytųvykdytų projektų ir iniciatyvų poveikį įstaigoms ir/arba juose dalyvavusiems žmonėms,prasmingiausių projektų ir iniciatyvų pagerbimą.

Organizuodami 2018 metų suaugusiųjų mokymosi savaitę bendradarbiausime su Lietuvos RespublikosŠvietimo ir mokslo ministerija, Europos elektroninės suaugusiųjų švietimo platformos „Epale“ nacionalineagentūra - Švietimo mainų paramos fondu, kitomis suaugusiųjų švietimu besirūpinančiomis įstaigomis.

Informacija apie suaugusiųjų mokymosi savaitę skelbiama www.lssa.smm.lt/suaugusiujumokymosisavaite

Nacionalinė Mokymosi savaitės renginių programa bus paskelbta nuo 2018 m. lapkričio 12 d.

 

Kvietimas dalyvauti konkurse „Šimtmečio pamokos"

Metų andragogo vardo suteikimo nuostatai