MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Suaugusiųjų švietimas

Š. m. spalio 25 d. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre vyko neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdančių institucijų darbuotojų pasitarimas, kurio metu buvo pristatytas š. m. rugsėjo 25 d. Marijampolės savivaldybės tarybos patvirtintas „Marijampolės savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2020 m. veiksmų planas“
Švietimo centras parengė ir netrukus pradės vykdyti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos konkurso būdu finansuojamą 64 val. trukmė programą „Profesinei, visuomeninei ir savanoriškai veiklai reikalingų socialinių emocinių kompetencijų bei bendravimo su vaikais ir šeimomis įgūdžių ugdymas taikant neprievartinio bendravimo metodiką“
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras drauge su viešąja įstaiga „Tyrimų ir mokymų centras“ įgyvendina projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“.
2017 m. balandžio 3 - 7 dienomis dvi centro darbuotojos dalyvavo andragogų meistriškumo tobulinimo kursuose, kurie vyko Heidelbergo švietimo universiteto tęstinių studijų akademijoje (Vokietijoje). Mokymai organizuoti ERASMUS+ programos mobilumo projekto „Andragogų meistriškumo tobulinimas – suaugusiųjų mokymosi kokybei didinti“ konsorciumo dalyviams.
Siekdama sujungti Europos suaugusiųjų švietimo ir mokymo organizacijas bendrai veiklai, kuri parodytų suaugusiųjų švietimo ir mokymosi indėlį į aktyvaus pilietiškumo ugdymą, asmeninį ir profesinį augimą, Europos plėtrą, pabrėžtų mokymosi jėgą ir džiaugsmą, Europos suaugusiųjų švietimo asociacija (EAEA) kviečia dalyvauti Europos suaugusiųjų mokymosi metų kampanijoje.
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras informuoja, kad Lietuvoje yra sukurta elektroninio mokymosi platforma – suaugusiųjų mokymosi informacinė sistema (SMIS). Ši sistema skirta plėtoti neformalųjį suaugusiųjų švietimą.
2016 m. lapkričio 14–20 d. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija skelbia septynioliktąją suaugusiųjų mokymosi savaitę „Mokymosi spalvos“ ir į mokymosi spalvų paieškas kviečia švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas bei visus suaugusiuosius.
Vėlų rudenį, kai gamtoje, o kartais ir žmogaus gyvenime, ima trūkti spalvų, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kviečia burtis į septynioliktąją suaugusiųjų mokymosi savaitę „Mokymosi spalvos“.
Į mokymosi spalvų paieškas 2016 m. lapkričio 14–20 d. kviečiame švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas organizacijas ir visus suaugusiuosius.
Š. m. rugsėjo – lapkričio mėn. Marijampolės savivaldybės ir Vilkaviškio bei Šakių rajonų suaugusiųjų švietimo organizatoriai iš įvairių valstybės ir savivaldybės institucijų bei nevyriausybinių organizacijų dalyvavo Švietimo centro organizuotoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos konkurso būdu finansuotoje 72 ak. val. trukmės mokymosi programoje „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų vadybinių ir andragoginių kompetencijų bei profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų tobulinimas“.
„Neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimas ir koordinavimas valstybiniu mastu ir savivaldybėse yra nepakankamas, nėra nustatyti finansavimo prioritetai ir principai, šalies mastu ir savivaldybėse nepakankamai tiriami neformaliojo suaugusiųjų švietimo poreikiai. Todėl šalyje neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtra nepakankamai rezultatyvi ir tolygi“ - tokia išvada apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtrą pateikta 2013 m. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės Valstybinio audito ataskaitoje.
Puslapiai: «12