MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

MARIJAMPOLĖS SINAGOGOS - ŽYDŲ KULTŪROS SAKRALINIS PAVELDAS

Sinagogos – šimtmečius trukusios žydų istorijos Lietuvoje, tame tarpe ir Marijampolėje, liudininkės, atspindinčios žydų bendruomenės dydį ir jos klestėjimą praeityje. Primena ir Holokaustą - masinį nacių ir jų pakalikų žydų tautos genocidą. Lietuvos teritorijoje išsibarsčiusios, dažnai apleistos ir pamirštos, dažniausiai nebenaudojamos arba, daugeliu atvejų, šiandien tarnauja kitiems – kultūros, švietimo ar ūkio tikslams. Skausmas dėl žydų tragedijos yra amžinas. Amžinas ir žydų tautos paliktas pėdsakas mūsų žemėje. Neamžina tik mūsų atmintis, istorijos faktus tenka gaivinti, perduoti kaip palikimą jauniems žmonėms. Kitaip – mūsų istorijoj atsiras spragos ir jas nelengva bus užpildyti.

Parengė Laima Kraukšlienė, kultūrinių renginių organizatorė

Daugiau...(skaidrės)