MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

SAVANORIŠKŲ VEIKLŲ INICIJAVIMO KLUBO „DARYTI GERA YRA GERA“ NARIAI IR KONTAKTAI

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Įstaiga, pareigos

El. paštas

1.

Meilutė Apanavičienė

 

Švietimo centro direktorė

meile.msc@gmail.com

2.

Snaiguolė Raguckienė

 

Rygiškių Jono gimnazijos bibliotekininkė

raguckienes@gmail.com

3.

Jolanta Gelžinienė

 

Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

jolanta.msc@gmail.com

4.

Lina Juknelienė

Sūduvoas gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

lina.jukneliene@gmail.com

5.

Asta Kulbokienė

 

Želsvos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

pavaduotoja.zelsva@gmail.com

6.

Vida Kvaraciejienė

 

„Žiburėlio“ darželio- daugiafunkcio centro ir PPT logopedė

v.kvaraciejiene@gmail.com

7.

Ona Misiukevičienė

 

Petro Armino pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė

o.misiukeviciene@gmail.com

8.

Valentina Pranskevičienė

L/d „Pasaka“ direktorė

vale.pranck@gmail.com

9.

Evaldas Taputis

„Ryto“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui

evaldas.taputis@gmail.com

 

10.

Salvinija Šimonėlienė

 

Jono Totoraičio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

s.simoneliene@gmail.com

11.

Aušra Šmulkštienė

 

„Ryto“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

smuulkstiene@gmail.com

12.

Egidijus Tulickas

 

Žiburėlio mokyklos daugiafunkcio centro direktorius

egidijus.tulickas@gmail.com

13.

Giedrė Bagdonienė

 

l/d „Vaivorykštė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

bagdone@inbox.lt