MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Savanoriška veikla ugdymo įstaigose

 

Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje ,,Vaivorykštė‘‘ sausio 16 d. popietę „Aitvarai” grupėje savanoriavo ugdytinio Mykolo mama. Savanoriška veikla – tai neatlyginamai atliekama veikla vaikams, šiuo atveju – tai edukacinė pažintinė veikla.
Laiko tėkmė nenumaldomai vėl priartina prie didžiausios ir gražiausios metų šventės Šv. Kalėdų. Tai geriausias laikas gėrio paieškoms savyje ir aplinkoje.