MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis

Šių metų spalio 15-16 dienomis Alytaus kolegijoje vyko „Mokytojų, dirbančių su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, mokymai“. Mokymus vedė lektorės Daiva Šeštavickienė ir Jurgita Krasnickaitė. Į mokymus susirinko Alytaus pagrindinių mokyklų ir gimnazijų mokytojai, kurie norėjo patobulinti savo įgūdžius dirbdami su šiuolaikinėmis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis.
Įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro projektą „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“, 2014 m. rugsėjo 9–10 d. Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijoje vyko pirmieji Marijampolės regiono mokytojų, dirbančių su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, mokymai. Mokymų tikslas – suteikti pedagogams žinių ir praktinių gebėjimų kaip kūrybiškai ir veiksmingai naudoti skaitmenines mokymo priemones (SMP) ugdymo procese, mokyti ir konsultuoti kūrybiškai jas panaudoti elektroninėje erdvėje „Ugdymo sodas“.
Įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro projektą „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“ š. m. rugsėjo – gruodžio mėn. Marijampolės, Šakių, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Kalvarijos, Lazdijų, Druskininkų, Varėnos, Alytaus miesto, Alytaus rajono, Prienų ir Birštono savivaldybėse Švietimo centras organizuoja mokymus 9 – 12 klasėse dirbantiems pedagogams, norintiems veiksmingai taikyti skaitmenines mokymo priemones (SMP) pamokose.