MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Televizijos laida : „Atradimų takeliais“

Marijampolės ,,Žiburėlio“ mokykla – daugiafunkcis centras,

mokytoja metodininkė Vida Bartninkienė

 

Marijampolės ,,Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro trečiokai ir pedagogų komanda nuo šių mokslo metų dalyvauja ,,Kūrybinių partnerysčių“ projekte. „Kūrybinės partnerystės“ sukuria kitokį ugdymo procesą, kuris suteikia galimybių mokytis ir tobulėti visiems – moksleiviams, mokytojams ir kūrėjams. Projektas įkvėpia ir padeda mokiniams mokytis, didina jų motyvaciją. Vysto ir mokytojų kūrybiško darbo gebėjimus bei kūrybišką požiūrį į mokymą. Šiame procese visi dalyviai turi daug bendrauti ir bendradarbiauti.

Dalyvaudami šiame projekte, mokyklos pedagogai dar labiau įsitikino, kad kūrybiškumas turi tapti neatsiejama ugdymo proceso dalimi. Dalyvavimas projekte įkvėpė paieškoti naujų idėjų, būdų, formų, požiūrio „kitaip“... organizuojant tiek pamokinę, tiek ir popamokinę veiklą.

Kovo 20 – osios renginį, skirtą Žemės dienai, nusprendėme pavadinti televizijos laida „Atradimų takeliais“. Renginį suplanavome iš anksto. Pirmiausia nusprendėme renginio idėjai vystyti išnaudoti mokyklos erdves. Tuo tikslu nusprendėme „pasodinti“ medžių alėją, kurią kuriant savo indėlį turėtų galimybę įnešti kiekvienas mokinys: tiek priešmokyklinukas, tiek pirmokos, tiek antrokas, tiek trečiokas ar ketvirtokas, tiek lavinamo klasių mokinys. Kodėl pasirinkome medžius? Medis – gyvybės simbolis. Mokiniai į savo kuriamą medį sudėjo pačias gražiausias savo svajones ir mintis, ir kiekvienas savaip jį puošė, gražino.

Apžiūrinėdami mokinių sukurtus medžius, pastebėjome, kad kiekvienas medis savaip gražus. Tartum atgijo alėja, vaikų širdimis sušildyta: klegėjo paukščiais, skleidėsi žiedais, plazdėjo margaspalviais drugeliais. Kai kurių medžiuose „apsigyveno“ žvėreliai. Kitiems pasirodė būtina nupiešti savo namus, tėvelį, mamytę.

Trečiadienį, kovo 20 – ąją sukvietėme visus į televizijos laidą. Kaip ir daugelis televizijos laidų, taip ir mes savo laidą pradėjome orų prognoze, kurią pateikė socialinės pedagogės Nijolė Paužienė ir Rasa Rutkauskienė. Tai nebuvo tradicinė orų prognozė. Tai buvo kūrybiška orų prognozė, remiantis savo vidine savijauta, nuotaika, naudojantis meteorologijos žodžiais, terminais. Pirmokai, vadovaujami mokytojos Jolantos Mikulienės, kaip geriausi kulinarai pateikė kūrybiškumo receptą, kuris visiems labai patiko. Visus mokinių pagamintus medžius į vieną alėją „pasodino“ trečios klasės mokiniai, vadovaujami šios idėjos sumanytojos - mokytojos Jūratės Olbergienės. Antrokai, padedami mokytojos Vidos Bartninkienės, kūrybiškai pristatė mokinių sukurtą medžių alėją mokyklos bendruomenei, išsakė savo palinkėjimus, sukurtus Žemei.

Renginį užbaigė mokytojos Astos Juškauskienės suburti priešmokyklinukai ir 4 – os klasės mokiniai scenos vaizdeliu „Padėk žemei“.

Šventėje sulaukėme ir svečių, kuriuos maloniai sutiko įstaigos administracija. Pasidžiaugė mūsų ,,televizijos laida“ ir padėkos žodį tarė ,,Kūrybinių partnerysčių“ projekto Marijampolės regiono kuratorė Erika Samulė bei Marijampolės švietimo centro metodininkė Jūratė Gaidienė.

Džiaugiamės pavykusiu renginiu. Svarbu tai, kad nė vienas nebuvo paliktas nuošalyje.Visi įnešė po savo darbo kruopelę, parodydami meilę, pagarbą mūsų Žemei, Žemei - maitintojai, Žemei – gyvybės nešėjai.