MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo mokymai pedagogams

Pasak  Aristotelio, gyvybė reikalauja judėjimo. Tačiau  dėl visiško fizinio neaktyvumo Lietuvoje kritiškai gausėja nutukusių vaikų ir paauglių, kuriems sunkiau integruotis į supančią aplinką, jie dažniau patiria patyčias, labiau nepasitiki savimi, sumažėja savigarba, pablogėja požiūris į save, atsiriboja nuo draugų. Per visą vaiko ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus tarpsnį didžiausia atsakomybė už sveikos gyvensenos nuostatų ugdymą tenka jo artimiausiems žmonėms – tėvams ir pedagogams, nuo kurių požiūrio į kūno kultūrą ir sveiką gyvenseną bei turimų žinių labai priklauso vaikų sveikata ir fizinis aktyvumas.  

Siekdamas gilinti mokytojų ir vaikų supratimą apie sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo įtaką fizinei ir psichinei sveikatai bei  gyvenimo kokybei, gerinti sveikos gyvensenos įgūdžius, švietimo centras drauge su partneriu Neformalaus mokymosi klubu „Mes“ įgyvendina 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų finansuojamą projektą „Mokinių sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo pasiekimų gerinimas perimant Norvegijos patirtį“ (Nr. EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-017) ir š. m. rugsėjo mėn. Marijampolės bei Kauno regionuose vykdo mokymus „Sveika gyvensena bei fizinis aktyvumas mokykloje“.

Daugiau informacijos ...