MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo mokymai pedagogams

Įgyvendindamas 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų finansuojamą projektą „Mokinių sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo pasiekimų gerinimas perimant Norvegijos patirtį“ (Nr. EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-017), švietimo centras kviečia į mokymus „Sveika gyvensena bei fizinis aktyvumas mokykloje“.

Daugiau informacijos ...

Mokymų grafikas