MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

SVEIKA GYVENSENA IR FIZINIS AKTYVUMAS MOKYKLOJE

Pasak  Aristotelio, gyvybė reikalauja judėjimo. Tačiau  dėl visiško fizinio neaktyvumo Lietuvoje kritiškai gausėja nutukusių vaikų ir paauglių, kuriems sunkiau integruotis į supančią aplinką, jie dažniau patiria patyčias, labiau nepasitiki savimi, sumažėja savigarba, pablogėja požiūris į save, atsiriboja nuo draugų. Per visą vaiko ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus tarpsnį didžiausia atsakomybė už sveikos gyvensenos nuostatų ugdymą tenka jo artimiausiems žmonėms – tėvams ir pedagogams, nuo kurių požiūrio į kūno kultūrą ir sveiką gyvenseną bei turimų žinių labai priklauso vaikų sveikata ir fizinis aktyvumas.  

Būtent todėl, siekdamas gilesnio mokytojų ir mokinių supratimo apie sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo įtaką fizinei ir psichinei sveikatai bei  gyvenimo kokybei, geresnių sveikos gyvensenos įgūdžių bei teigiamo mokinių požiūrio į kūno kultūrą, taip pat turėdamas tikslą telkti mokyklų bendruomenes sveikai ir aktyviai gyventi, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras drauge su partneriu Neformalaus mokymosi klubu „Mes“ įgyvendina 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų finansuojamą projektą „Mokinių sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo pasiekimų gerinimas perimant Norvegijos patirtį“ (Nr. EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-017).

Įgyvendinant projektą š. m. rugsėjo mėn. organizuotas viešas sveikos gyvensenos bei fizinio aktyvumo renginys švietimo įstaigų vadovams, kūno kultūros ir įvairių dalykų mokytojams, sveikatos stiprinimo specialistams, Marijampolės bei Kauno regionuose vyko 14 sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo kompetencijų tobulinimo mokymų pedagogams, kurių metu aptartos sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo integravimo į ugdymo procesą galimybės, sveikos mitybos įtaka visaverčiam gyvenimui bei sveikos mitybos įpročių formavimo galimybės, pateikta pavyzdžių, kaip planuoti veiklas, susijusias su sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo integravimu į ugdymo procesą bei mokyklos gyvenimą, demonstruoti fizinį aktyvumą pamokoje skatinantys pratimai ir žaidimai. Mokymus vedė Lietuvos edukologijos universiteto Sporto ir sveikatos fakulteto Sveikatos ir fizinio ugdymo katedros docentė dr. S. Ustilaitė, Lietuvos sporto universiteto dėstytojas dr. O. Batutis, Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto lektorė R. Kumžienė, Ugdymo plėtotės centro Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio vedėjas Š. Gerulaitis, Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos geografijos mokytoja ekspertė, vadovėlių autorė G. Kynė, lengvaatletė, šuolininkė į aukštį, Pekino olimpinių žaidynių dalyvė K. Vnukova, Marijampolės Džiudžitso klubo vadovė E. Kulikauskienė, Marijampolės Visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė A. Ralytė.

Mokėsi ne tik pedagogai, bet ir mokiniai – jiems Marijampolės Petro Armino pagrindinėje mokykloje organizuotas praktinis fizinio aktyvumo užsiėmimas – pavyzdinė kūno kultūros pamoka, kurios metu mokiniai atliko įvairius pratimus, žaidė judriuosius žaidimus su kamuoliais, lankais, lauko teniso kamuoliukais. Žaidimų, estafečių metu jie ne tik aktyviai sportavo, bet ir mokėsi draugiškai bendrauti su komandos draugais, tobulino bendradarbiavimo įgūdžius. Užsiėmimo metu mokiniai ne tik įgijo žinių apie sveikos gyvensenos bei fizinio aktyvumo naudą, bet ir patyrė daug teigiamų emocijų.

Dar viena projekto veikla - mokytojų stažuotė Norvegijoje, kurioje sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo principus padeda įgyvendinti Nacionalinis Norvegijos maisto, sveikatos ir fizinio aktyvumo centras, bei pažintis su Norvegijos švietimo sistema ir sveikos gyvensenos bei fizinio aktyvumo integracija į ugdymo procesą Oslo Skjønnhaug ir Korsvoll mokyklose. Šioje šalyje įgyta patirtimi mokytojai pasidalins su kolegomis savo mokyklose bei pristatys ją projekte nedalyvavusių mokyklų pedagogams.

Ne tik Marijampolės, bet ir visiems Lietuvos pedagogams skirtas projekto rezultatas – trijų vaizdo pamokų, skatinančių sveikai gyventi ir būti fiziškai aktyviems, ciklas. Šias vaizdo pamokas bus galima rasti švietimo centro tinklalapyje, jos bus pademonstruotos per mokytojų TV.

 

Švietimo centro informacija