MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas (II etapas)

Įgyvendinant Europos socialinio fondo lėšomis remiamą Ugdymo plėtotės centro projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas (II etapas)“ Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras, bendradarbiaudamas su Prienų ir Lazdijų švietimo centrais, Marijampolės ir Kazlų Rūdos Trečiojo amžiaus universitetais, Šakių „Žiburio“ gimnazija bei Marijampolės pataisos namais vykdė suaugusiųjų mokymus Marijampolės, Kazlų Rūdos, Birštono, Lazdijų ir Šakių savivaldybėse.
Š.m. balandžio 17 d. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre vyko paskutinysis projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiesiems asmenims bendrąsias kompetencijas (II-etapas)“ mokymų, modulio pavadinimas - „Laisvalaikio formos ir saviraiška“, užsiėmimas, kuriuose dalyvavo įvairaus amžiaus Marijampolės miesto moterys.
Įgyvendinant Europos socialinio fondo lėšomis remiamą Ugdymo plėtotės centro projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas (II etapas)“ 2014 m. vasario – gegužės mėnesiais Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras, bendradarbiaudamas su Prienų ir Lazdijų švietimo centrais, Marijampolės ir Kazlų Rūdos Trečiojo amžiaus universitetais, Šakių „Žiburio“ gimnazija bei Marijampolės pataisos namais organizuoja suaugusiųjų mokymus Marijampolės, Kazlų Rūdos, Birštono, Lazdijų ir Šakių savivaldybėse