MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Suaugusiųjų mokymas Šakių savivaldybėje

 

Finansinis suaugusiųjų švietimas

Šį modulį lanko jauni žmonės, kurie nori įgyti finansinio raštingumo žinių arba jas pagilinti žinias. Modulio dėstytoja renkasi šiuolaikines mokymo formas ir būdus, savo dėstyme naudoja IKT, modeliuoja įvairias situacijas, susijusias su modulio tema. Taip pat pateikia įvairių testų bei uždavinių. Klausytojai susitiko su finansų srityje dirbančiais specialistais. Modulio klausytojai atsakė į keletą klausimų:

  1. Ar jums patinka mokytis šiame modulyje? Kodėl?

,,Sužinojome apie finansus daug to, ko anksčiau nežinojome“. ,,Galiu plėsti savo žinias ir naudingai praleidžiu savo laisvą laiką“. ,,Draugiškas kolektyvas ir įdomūs užsiėmimai“. ,,Sužinojau apie bankuose veikiančią sistemą".

  1. Kas labiausiai patinka?

,,Patinka bendravimas su įvairiais žmonėmis“. ,,Patinka tai, kad sužinau daug įdomių ir naudingų dalykų“. ,,Patinka modulio dėstymas, medžiagos pateikimo būdai, žmonės, aplinka“.

  1. Ką galite pasakyti apie modulio vedimą, metodus ir pan.?

,,Geras organizavimas, praktiškas informacijos pateikimas“. ,,Organizavimas ir vedimas yra puikūs. Malonu čia plėsti savo žinias“. ,,Produktyvūs susitikimai“. ,,Vedimas originalus ir šiuolaikiškas“.Meninis ugdymas

Šį modulį pasirinko labai įvairaus amžiaus moterys, turinčios savo motyvus lankyti šiuos užsiėmimus. Mokymo metodai parengti nuoseklia i- nuo teorijos iki praktikos. Teorijos dalyje dalyviai turėjo galimybę pabendrauti su menininku A.Vorevičiumi, paklausyti, kaip gimė mintis tapyti ant šilko jų modulio dėstytojai, susipažinti su jos darbais, eksponuotais Lietuvos Respublikos Seime. Taip pat lektorė klausytojams teorinėje dalyje kūrybinių minčių polėkiui išlaisvinti demonstravo keletą filmukų. Klausytojai atsakė į pateiktus klausimus:

  1. Ar jums patinka mokytis šiame modulyje? Kodėl?

.,,Galiu išeiti iš namų, susitikti ir pabendrauti su kitais žmonėmis, išmokti tapybos technikos“. ,,Daug naujos informacijos“, ,,Labai patinka, nes tai buvo mano svajonė - išmokti tapyti ant šilko. Labai aiškiai, nuosekliai vyksta užsiėmimai, mokytoja atsako į bet kokį iškilusį klausimą. Puiki atmosfera“. ,,Supratau, kas yra menas“. ,,Aš čia pailsiu, atsipalaiduoju, ir prie viso to dar įgyju naujų gebėjimų“. ,,Bandau atrasti naują tapybos techniką“. ,,Tai puikus būdas plėsti akiratį“. ,,Tai puikus būdas lavinti atmintį, tobulėti, plėsti akiratį“. ,,Tikra relaksacija“. ,,Patinka, nes mėgstu kūrybinį darbą, mėgstu piešti, tapyti“. ,,Patinka, nes turėjau svajonę piešti, ir ji pildosi“. ,,Ugdomas meninis skonis, plečiamas akiratis“. ,,Išmokstam naujų, nežinomų dalykų. Labai ramina nervus po dienos darbų“.

  1. Kas labiausiai patinka?

,,Tai geras laisvalaikis, smagus atsipalaidavimas, savęs išbandymas ir daug malonumo“. ,,Galimybė prisiliesti prie šilko paslapčių“. ,,Galimybė išlaisvinti savo fantaziją. Patinka piešti ant šilko, nors rankos dreba iš jaudulio“. ,,Bet koks menas pakylėja virš kasdienybės“. ,,Patinka eksperimentuoti, derinti spalvas, bendrauti su modulio mokytoja ir kitomis dalyvėmis“. ,,Nugalėti savo baimę, kad nieko nesugebu“.

  1. Ką galite pasakyti apie vedimą, metodus ir pan.

,,Gerai organizuotas darbas, įvairūs metodai“. ,,Viskas nuoseklu, tikslu, lankstu“. ,,Kursų vadovė kompetentinga, metodai geri“. ,,Be galo dėkinga visiems, kurie suteikė malonumą dalyvauti šioje programoje“.


 

Saugus eismas

Modulį rinkosi jaunimas, besiruošiantis laikyti eismo egzaminą, bei keletas suaugusiųjų, pageidaujančių pasikartoti eismo klausimus liečiančią temą. Modulio dėstytojas dėstymui naudoja IKT, filmuotą medžiagą bei saugiam eismui mokyti specialistų parengtas skaidres. Modulio klausytojai atsakė į keletą klausimų:

1.Ar jums patinka mokytis šiame modulyje? Kodėl?

,,Modulio medžiaga yra informatyvi“. ,,Galiu papildyti savo žinias, daug ką prisiminti, išmokti daug naujo“. ,,Tai saugaus eismo žinių pasikartojimas“. ,,Sužinau apie saugų elgesį keliuose“.

2. Kas labiausiai patinka?

,,Labai geros skaidrės su daug pavyzdžių“. ,,Dėstytojas labai įdomiai dėsto“. ,,Aiškiai pateikia medžiagą“. ,,Patinka dėstytojo iškalbingumas, mokėjimas pateikti medžiagą“. „Aiški, lengvai suprantama informacija“. ,,Patinka pamokantys filmukai“.

3.Ką galite pasakyti apie vedimą, metodus ir pan.?

,,Organizuota taip, kad filmukų ir skaidrių pagalba dėstymas tampa įdomesnis“. ,,Patinka gerai parenkami metodai“. ,,Puikiai išdėstoma informacija prezentacinėmis skaidrėmis arba filmukais“.

 

Psichologinė pagalba

Šio modulio klausytojai - brandūs pagal amžių žmonės, motyvuoti ieškoti pagalbos sau bei savo artimiesiems, taip pat besidomintys savęs pažinimu. Mokymo metodai įvairūs, šiuolaikiški: situacijų modeliavimas, testai, filmuota medžiaga. Modulio klausytojai atsakė į keletą klausimų:

  1. Ar jums patinka mokytis šiame modulyje? Kodėl?

,,Liečia daug man svarbių temų“. ,,Mokytis patinka, nes šia sritimi domiuosi ir pati savarankiškai. Čia žinias pagilinu“. ,,Galiu geriau pati save pažinti, į įvairius dalykus pažvelgti ir juos vertinti kitaip“. ,,Patinka todėl, kad temos yra susijusios su mano gyvenime iškilusiomis problemomis“. ,,Norėtųsi, kad būtų tęstinis modulis“. ,,Gaunu daug informacijos, analizuoju save, savo problemas, trūkumus, kas tikėtina, prives prie tam tikrų problemos sprendimų, savo gyvenimo, požiūrio keitimo“. ,,Tokių žinių aš nebūčiau ieškojusi, dabar mane skatins tuo domėtis, tai būtina kiekvienam išgirsti“. ,,Visą gyvenimą norėjau mokytis psichologijos, bet neturėjau galimybių ir kartais labai trūksta šių žinių“. ,,Galiu įsivertinti save ir savo artimus žmones bei jiems padėti“.

  1. Kas labiausiai patinka?

,,Patinka aiškus, išsamus su pavyzdžiais aiškinimas“. ,,Patinka aiškus, suplanuotas, paprastas, grįstas pavyzdžiais kiekvienos temos išdėstymas“. ,,Patinka analizuoti paties žmogaus poelgius ir jausmus“. ,,Nuoširdžiai atlikus užduotis, galima geriau suprasti įvykių priežastis ir žinoti, nuo ko reikėtų pradėti pokyčius, darbą su savimi“. ,,Labiausiai patinka savianalizė“. ,,Praktinės užduotys“. ,,Teorija, papildoma gyvenimiškais pavyzdžiais, tikroviškomis situacijomis, pratimais“.

  1. Ką galite pasakyti apie modulio vedimą, metodus ir pan.?

,,Paskaitos vedamos profesionaliai, ramus, įtikinamas, malonus lektorės balsas“. ,,Nuostabi lektorė, laikas lėkte pralekia. Daugiau norėtųsi tokios terapijos“. ,,Žiūrim filmukus apie įvairias istorijas gyvenime“. ,,Aiškios, informatyvios skaidrės“. ,,Duodama praktinių užduočių, testų, rodomi filmai, vyksta diskusijos“.

 

Verslumo ugdymas

Tai specifinis modulis, kurį pasirinko įvairaus amžiaus žmonės, turintys tam tikrų asmeninių tikslų bei interesų: vieni kuria savo verslą, kiti apie tai svajoja, treti ieško atsakymų į iškilusius įvairius klausimus. Dėstytoja naudoja IKT, pateikia nemažai modeliuojamų situacijų, naudoja šiuolaikiškus aktyvius darbo metodus.

Klausytojų vertinimai ir mintys: .,,Dalyvaudamas mokymuose pasisemi naujų idėjų, įžvalgų“. ,,Įdomiai pateikti mokymai“. ,,Gilinamos žinios“. ,,Aiškiai išdėstoma programa“. ,,Ypač naudingi testai, leidžiantys plėsti savo suvokimą ir galimybes“. ,,Įdomūs vedimo būdai ir metodai, nekeliantys diskomforto“.