MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Suaugusiųjų mokymai Marijampolės savivaldybėje

 

Finansinio raštingumo mokymai

Šiuo metu Lietuvoje informacijos apie asmeninius finansus labai trūksta. Tai aktualu visiems visuomenės nariams, o ypatingai vyresniems žmonėms. Kad būtų užtikrintas vyresnio amžiaus žmonių finansinis išprusimas, suaugusiems, kartu ir Trečiojo amžiaus universiteto studentams, yra vykdomi mokymai. Finansinio raštingumo mokymai padeda spręsti finansinės atskirties, socialinio aktyvumo, užimtumo didinimo problemas visuomenėje.

 

Besimokančiųjų atsiliepimai apie Finansinio raštingumo mokymus:

 

„Įdomus projektas, gauname žinių ir informacijos, kurią pritaikome šiandieniniame gyvenime“.

 

„Labai patinka, nes susitinkame su specialistais, kurie perduoda savo patirtį, sužinome daug naujovių.“

 

„Kiekvienoje finansinio mokymo paskaitoje sužinome ką nors naujo, dar nežinomo ir tikrai naudingo. Dėkojame!“

 

„Patiko policininko pasakojimai kaip atpažinti sukčiavimus, pamokymai ir patarimai.“

 

 

Sveikos gyvensenos mokymai

Vyresniame amžiuje labai svarbu turėti sveikos gyvensenos žinių, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius. Vykdomų sveikos gyvensenos mokymų metu didelis dėmesys yra skiriamas pozityvaus mąstymo ugdymui, o mokymų metu įgytas žinias ir nuostatas taikyti kasdieniame savo ir savo šeimos narių gyvenime. Mokymų metu yra kalbama apie įvairius sveikatos tausojimo aspektus ir aktyviai vykdomi praktiniai užsiėmimai – mankštos.

Sveikos gyvensenos mokymų dalyvių atsiliepimai:

„Labai patinka mankštos, po jų yra lengviau judėti.“

„Įdomūs teoriniai užsiėmimai, bet įdomiausi - praktiniai užsiėmimai. Išmankštini visus raumenis, jautiesi geriau, aktyvesnis, jaunesnis.“

„Puiku, smagu, sušyli, nuotaika geresnė!“

„Labai geros mankštos, grįžęs namo irgi darau išmoktus pratimus, labai pagerina savijautą.“Suaugusiųjų švietimas media formomis

Šis modulis, skirtas supažindinti besimokančiuosius su esminiais skaitmeninių medijų (kompiuterinio dizaino, skaitmeninės fotografijos) panaudojimo darbinei, šviečiamajai, visuomeninei veiklai bei asmeninei saviraiškai principais. Modulio trukmė – 40 ak. val. Mokymai vyksta du kartus per savaitę po dvi akademines valandas. Mokymuose dalyvauja įvairaus amžiaus ir įvairių specialybių besimokantys suaugusieji.

Pirmuose užsiėmimuose dalyviai susipažino su pagrindiniais kompozicijos principais, reikalingais naudojantis dizaino programomis bei fotografuojant. Mokymų klausytojams patinka atlikti praktines kūrybines užduotis, pradžioje padedant mokymus vedančiai lektorei, vėliau, įgijus žinių ir gebėjimų, kaip naudotis kompiuterinio dizaino programa Gimp, dirbant savarankiškai

Kursų dalyvių mintys: „Šie kursai suteikė galimybę susipažinti su Gimp programa, kurią galima panaudoti savo darbe, pagilinti kompiuterinio raštingumo žinias.“ „Medžiaga dėstoma sklandžiai, išsamiai, vaizdžiai.“ „Darbe tenka daug maketuoti, džiaugiuosi šių mokymų naudingumu“. „Kursai suteikė galimybę domėtis naujais dalykais, pagilinti įgūdžius. Medžiagą lektorė pateikia aiškiai, suprantamai, paaiškina, pakartoja. Patinka jos kantrybė, dalyko išmanymas.“ „Išliks patarimai fotografuojantiems.“ „Kursai suteikia galimybę artimiau susipažinti su kitų įstaigų kolegomis, bendraminčiais.“

 

Neformalus profesinis suaugusiųjų mokymas

Šio modulio mokymų kryptis – medienos apdirbimas ir apdaila, nuo 2014 m. vasario mėn. 11 d. iki balandžio mėn. 17 d. mokymai vykdomi Marijampolės pataisos namuose.

Mokymo/si modulis susideda iš dviejų dalių. Vykdomuose užsiėmimuose dalyviai jau įgijo I dalies pažintinių „Patalpų remonto, apdailos darbams“ reikalingų žinių ir gebėjimų. Šiuo metu besimokantieji tęsia mokymąsi pagal modulio „Staliaus darbai įsirengiant, remontuojant būstą“ programą.

Baigę mokymus ir susiklosčius palankioms aplinkybėms dalyviai žinos, kaip pradėti daryti būsto remontą, kiek ir kokių medžiagų reikės įsigyti, įgis stalystės žinių ir visa tai galės pritaikyti gyvenime.Laisvalaikio formos ir saviraiška

Modulyje dalyvauja įvairaus amžiaus Marijampolės miesto moterys. Didžioji dauguma dalyvių - Marijampolės miesto pagyvenusių žmonių asociacijos narės, senjoros, moterys, turinčios negalią, dirbančios globos namuose, bedarbės, esančios motinystės atostogose ir t.t.

Mokymuose dalyvaujančios moterys mokosi rūbo dekoravimo paslapčių naudojant sausą vėlimo būdą ir modeliną, susipažins su sutažo ir mozaikos technikomis, jų atsiradimo istorija ir panaudojimo galimybėmis. Atlikusios praktines užduotis klausytojos gebės stilizuoti, komponuoti, kūrybiškai interpretuoti vilnos vėlimo, modelino, sutažo ir mozaikos technikomis.

Dauguma dalyvių apie mokymus sužinojo perskaičiusios kvietimą „Suvalkiečio“ laikraštyje. Atsiliepimai patys šilčiausi: „Esu labai patenkinta parinktomis mokymų temomis - „Rūbų dekoravimas naudojant sausą vėlimo būdą“, „Modelinas ir jo galimybės“. <...> Jau įgijau daug žinių, patirties, įgūdžių. <...> Mokymų valandos labai greitai prabėga. Esu dėkinga už labai įdomius mokymus ir patarimus.“ (mokymų dalyvė). „Labai dėkoju organizatoriams, mokytojai už pamokėles ir nuoširdų džiugesį dėl mūsų darbų bei nuoširdų darbą su mumis. Programa labai reikalinga ir naudinga.“ (mokymų dalyvė Dalia). „Džiaugiamės, kad turime galimybę dalyvauti šiuose užsiėmimuose.“ (mokymų dalyvės: Jolita ir Aušra).

Šitos pamokėlės, susibūrimai, pamokymai man asmeniškai labai svarbūs. Visa tai galėjo būti nors dešimčia metų anksčiau... Visą gyvenimą kažko žmogus ieško ir tas kas ieško, visada randa. Šie mokymai man – kažkada neįgyvendinti lūkesčiai, norai, troškimai... Visada buvau meniškos sielos, viskas kas čia vyksta man yra labai reikalinga, malonu ir įdomu. Labai lengvas merginų/mokytojų bendravimas. Visur trūksta tokių žmonių, mylinčių savo darbą ir žmones, su malonumu prieina, paaiškina. <...> Aš dėkinga likimui, kad teko susieiti, susiburti, išmokti. Džiaugiuosi, kad turėsiu ko pamokyti savo anūkus. Ačiū Jums visoms už geranoriškumą, nuoširdumą, Jūs – kaip sielos gydytojai, pakeliate ir pataisote nuotaiką! Pasidaro smagu, kad kažkam mes rūpime ir su mumis elgiamasi padoriai ir gražiai. Visa tai nepastebimai skverbiasi į mūsų gyvenimus, taurina žmogų. Norisi pas Jus vis sugrįžti! Ačiū Jums!” (Birutė).