MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Suaugusiųjų mokymai Lazdijų savivaldybėje

 

Tėvų švietimas

Dalyvavimas mokymuose “Tėvų švietimas” - tai žinių teikimas, patirties gausinimas, asmeninis tobulėjimas. Aptariamos aktualios temos, vaiko ugdymo klausimais, bendravimo ir bendradarbiavimo ir kt. tėvai tobulina savo kompetencijas vaiko ugdymo klausimais. Keletas minčių apie dalyvavimą mokymuose:

Mano nuomone, tai labai reikalingi ir vertingi mokymai tėvams, nes mes darome daug klaidų auklėdami savo vaikus. Mokymų metu atvirus pokalbius provokuoja sukurta neformali aplinka ir čia pat, mes suprantame, kad kiekvieno čia esančio nuomonė yra labai svarbi, nes mus vienija bendras tikslas – vaikas, jo auklėjimas, branda. Lektorių pateikiama informacinė medžiaga, rodomos filmų ištraukos, skatina į save pažiūrėti iš šalies, dalintis patirtimi auklėjimo klausimais.“

Mokymai gerai suorganizuoti. Pasirinktos suaugusiems aktualios temos.Temos išdėstytos nuosekliai, pateiktos konkrečios rekomendacijos. Lektorės pasiruošusios, išmanančios temas, kurias perteikia dalyviams.”

Geros diskusijos ir gera atmsfera. Galima išsipasakoti ir paklausyti kitų kaip elgtis.”

Mokymai man patinka ir yra naudingi. Sužinojau apie tėvų ir vaikų tarpusavio santykius, kaip galima bendradarbiauti su mokykla, kokią pagalbą gali suteikti mokykloje dirbantys specialistai. Renginys vyksta man patogiu laiku. Lektorės įdomiai veda užsiėmimus”.

 

 

Kompiuterinis raštingumas

Mokymuose dalyvauja asmenys, turintys tik minimalius naudojimosi kompiuteriniu įgūdžius arba ir visai jų neturintys.

Mokymai pradėti nuo pažinties su asmeniniu kompiuteriu ir taikomosiomis programomis.

Keletas dalyvių minčių apie dalyvavimą mokymuose:

,,Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų kantrybę, nes mes labai nieko nemokame”.

,,Mokymai naudingi, praplečia žinias.’’Suaugusiųjų meninis ugdymas

Lektorė labai profesionaliai vykdo mokymus, derindama teorinę mokymo dalį su praktinėmis užduotimis. Sudarytos sąlygos savarankiškiems ir alternatyviems ieškojimams, kuriama pasititikėjimo atmosfera: kūrybinės užduotys - įvairiapusės (teikiančios daug ugdymo ir ugdymosi galimybių): skatinančios kūrybiškai mąstyti ir aktyviai veikti, leidžiančios rinktis įvairius raiškos ir vaizdavimo būdus, teikiančios pasirinkimo galimybių įvairių gabumų žmonėms, leidžiančios bendrauti ir diskutuoti, teikiančios galimybių pajusti pasitikėjimą savo jėgomis ir tapti savarankiškiems.

Keletas dalyvių minčių apie dalyvavimą mokymuose:

,,Tai kažkas naujo, prisilietimas prie meno visada įdomu. Ačiū.”

,,Mokymai vykdomi aukštam lygyje.Tai puiku.”

,,Meniniu ugdymu esu labia patenkinta, labai patinka paveikslų lipdymas ir vėlimai gėlyčių. Baigę visus mokslus, mes pratęsime namuose”.

 

 

Psichologinė pagalba

Mokymuose pateikiamos ne tik teorinės savęs pažinimo žinios, bet ir gyvenimiški pavyzdžiai, atliekamos praktinės užduotys. Ugdomas pozityvus mąstymas apie gyvenimą, jo prasmę ir pozityvus požiūris į kasdienių problemų sprendimą ir asmeninio tobulėjimo svarbą. Ugdomi efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, konstruktyvaus konfliktų sprendimo įgūdžiai.

Keletas dalyvių minčių apie dalyvavimą mokymuose:

,,Man labai patinka šie mokymai, kiekvieną užsiėmimą aš išeinu su naujom žiniom ir su labai gera nuotaika”.

,,Labai didelis ačiū lektorei Daivutei už šias paskaitas. Vertinimas-10 balų. Praleisti užsiėmimų niekaip negaliu, laukiu jų su nekantrumu.”

,,Šiais mokymais esu labia patenkinta, dėstytoja ne tik skaito paskaitą, bet ir skiria užduotis, atsako į mūsų klausimus. Per kavos pertraukėles dar pabendraujame ir į namus grįžtu su geresne nuotaika.”Finansinis suaugusiųjų švietimas

Mokymuose pateikiamos ne tik teorinės žinios apie finansus, taupymą, kaupimą, bet ir atliekamos praktinės užduotys, kad įgytas finansines ekonomines žinias taikyti kasdieniame gyvenime.

Dalyviai teigiamai vertina šiuos mokymus todėl, kad atlikdami praktines užduotis, išmoksta tvarkytis su savo finansais.