MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Suaugusiųjų mokymai Kazlų Rūdos savivaldybėjeAnglų kalbos kursai – ir naujos žinios, ir galimybė pabendrauti

Užsienio kalbų mokėjimo nauda yra neginčijama. Europos Taryba įvairiuose tarptautiniuose projektuose deklaruoja, kad daugiakalbiškumas – Europos šalių stiprybė. Kiekvienam europiečiui turi būti sudaryta galimybė mokytis kalbų visą gyvenimą, nes kalbos šiuolaikiniame pasaulyje atveria daug galimybių. Kalba padeda suprasti kitų gyvenimo būdą ir atveria duris kultūrų tolerancijai

Vykdant projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas“ Kazlų Rūdoje vyksta anglų kalbos kursai. Į juos buvo kviečiami įvairaus amžiaus klausytojai, tad grupė greitai susidarė. Susitikimai vyksta du kartus per savaitę, o kursų klausytojai džiaugiasi mokymo intensyvumu ir galimybe pabendrauti .

Lankytojų mintys (kalba netaisyta):

 • Anglų kalbos mokymai atitinka mano interesus. Anglų kalba mokoma nuo pradinio mokymo, tuo aš įtvirtinu šiokias tokias savo anglų kalbos žinias, jas praturtinu ir mokausi kalbėti.

 • Puikus anglų kalbos mokymas. Mokausi dėl to, kad visur reikalingas anglų kalbos mokėjimas. Daugiau tokių mokymų, kad būtų galima tobulinti savo žinias.

 • Lankau anglų kalbos mokymus. Noriu ją patobulinti.

 • Reikalingi anglų kalbos pagrindai, kadangi reikia geriau suprasti jos prasmę ie esmę, toliau tobulinant anglų kalbos žinias.

 • Noriu išmokti anglų kalbos, bent pradmenis. Kad suprasčiau, kai koks užsienietis ko nors paklausia ar kad pati galėčiau ko nors užsienyje paklausti. Aišku,dar reikės mokytis papildomai. Mokytoja stengiasi gerai išaiškinti, tik sunku, nes anksčiau mokiausi vokiečių kalbos.

 • Mane ‚veža‘ mokytoja, labai prieinamai išdėstydama medžiagą. Puiki, žaisminga pamokos dvasia. Man taip lengviau ir įsiminti ir dėl tos pačios priežasties lankyti anglų kalbos pamokas. Betarpiškas, draugiškas bendravimsas ir tarpusavio supratimas.

 • Patinka pamokos. Mokytoja atiduoda visas jėgas, stengdamasi visus išmokyti taisyklingai tarti, kartoja šimtus kartų. Labai viskas puiku, norisi mokytis vis daugiau ir daugiau.Mokytoja gerai viską išaiškina. Norėčiau ir kitą lygį anglų kalbos mokytis.

 • Pamokos įdomios – greitai pralekia laikas. Smagu ir įdomu.

 • Labai gera mokytoja – pataria, paaiškina, parūpina mokomosios medžiagos. Pageidauju projekto tęstinumo.

 • Lankau anglų kalbos kursus. Tenka išvažiuoti į užsienį, tai norisi ši tą suprasti. Labai įdomu, nors tempas didelis. Mokytoja - tikras savo srities specialistas.

 • Esu pensininkė, kad nesusilpnėtų visiškai atmintis, lankau anglų kalbos kursus. Anglų kalbos mokiausi tiktai pradinėje mokykloje. Labai įdomu ką dar prisimenu – mažai ką. Jei taip intensyviai būčiau mokiųsis jaunystėje, dabar jokių kursų nereikėtų.

 • Bandau susipažinti su anglų kalba nors kiek, bent kad turėčiau kažkokį supratimą. Gal kiek kas išeina.

 • Patinka mokytis, nes mokytoja įdomiai praveda pamokas.

 • Įdomu, naudinga, malonu, net nepajaučiu, kaip prabėga laikas

Užsienio kalbų mokėjimas ne tik stiprina skirtingų šalių kultūrų ryšius, abipusį supratimą bet ir padeda žmonėms užmegzti asmeninius ryšius. Suaugusiųjų mokymasis padeda tobulėti asmenybei, formuoja teigiamą savęs vertinimą, savigarbos jausmą ir teigiamą asmeninį identitetą. Kursų lankytojas džiaugiasi galimybe mokytis anglų kalbos ir tikisi šių kursų tęstinumo.Kazlų Rūdos Trečiojo amžiaus universiteto finansinio suaugusiųjų švietimo modulio narių atsiliepimai apie mokymus

„Lankau užsiėmimus su malonumu! Kiekviena diena atneša naujų įspūdžių, nes paskaitos turiningos, veikla įvairi, jauki aplinka bendravimui.

Paskaitų medžiaga– kad ir sudėtingesnė – yra prieinama (multimedijos dėka matoma, su nuorodomis į šaltinius., dažnai su gyvais pavyzdžiais. Nuolat vyksta darbas grupėse, ir klausytojai virsta aistringais kalbėtojais! Aktualios finansinės problemos buityje tuomet tampa aiškesnės – kai į jas pažvelgiama ir bendramokslio akimis.

Žavi tai, kad dėstytoja visada tolerantiška, paskatina, padrąsina išreikšti savo mintis, kuria laisvą, kūrybišką mikroklimatą. Gera, kad dėstytoja turi didelę asmeninę patirtį ir pasidalija savo įžvalgomis derindama knygose, internete rastą medžiagą su savąja išmintimi!

Tikiuosi, kad gautas žinias, patarimus pritaikysiu savo asmeninėje finansinėje veikloje“ (Aušrelė Lasinskienė).

„Kadangi jaučiu finansinių žinių stygių, lankydama paskaitas esu labai patenkinta, gaudama finansinę informaciją. Nuoširdus bendravimas, išsamūs atsakymai į klausimus, įdomios diskusijos. Ačiū už suteiktą galimybę tobulėti“ (Danutė Aleknavičienė).

„Labai džiaugiuosi, kad vyksta ekonomikos kursai, kuriuos veda mūsų šaunioji lektorė Danguolė. Laukiu tų vakarų, kada teks susitikti su grupe bei vadove. Labai patenkinta parinktomis šiuo laikmečiu reikalingomis temomis: bankų rūšys, kaip išmokti taupyti, apie pensijų kaupimo fondus. Lektorė pateikia daug naujovių, supažindina su naujausia literatūra, diskutuojame grupelėse, išsakom savo nuomonę. Lektorė padrąsina, pateikia daug pavyzdžių iš savo ir draugų išgyvenimų. Lektorė nuoširdi, linksma, išsilavinusi, pasiruošusi kiekvienai paskaitai“ (Audronė Bacevičienė).

„Žinią apie finansinio raštingumo dėstymą Kazlų Rūdoje sutikau teigiamai. Paskaitos praeina nepastebimai, greitai, nes tai ne tik sausas žodinis išpasakojimas. Kiekviena lektorės mintis pagrindžiama skaidrėmis su konkrečiais pinigų taupymo efektyvumo skaičiais.

Mūsų grupėje sukurta gera, draugiška darbinė aplinka tarp klausytojų. Puiku man išgirsti taip visą gyvenimą " mylėtų "sąvokų reikšmę ir praplėstą jų prasmę šių dienų įvairiose finansinių poreikių tenkinimo srityse. Kaip antai, kokią kitą prasmę turi šiai dienai sąvoka " taupyti ", kurios dėka mes galime save įpareigoti kasdieniniam išlaidų įvertinimui ir jų daliniam atsisakymui, kurių dėka sutaupę atitinkamą pinigų sumą išleisti ypatingai pageidaujamam daiktui įsigyti ar savęs papuošimui išleisti.

Nepaprastai įdomiai buvo pateikta tema " Pensijų kaupimo sistema "; jų tikslus apibūdinimas ir konkrečių skaičių pateikimas (papildomai buvo rodomos Lietuvos banko skaidrės, o jose konkrečios firmos ir jų pasiekimų rezultatai, pasikeitimų dinamika).

Kiekviena paskaita yra laukiama. Esu dėkinga už tokią galimybę sužinoti apie šiuo metu vykstančius naujus pokyčius mus supančiame finansiniame gyvenime, pabendrauti su grupės žmonėmis paskaitų pertraukėlių metu (Stanislava Valatkienė).

Dėkoju už įdomias ir vertingas paskaitas, kurios suprantamos ir mažiau išsilavinusiems žmonėms (klausytoja Ona).

Atsiliepimai finansinio raštingumo kursus yra kuo geriausi. Man patinka, kad lektorė pasakoja ne sausą teoriją, bet ir pateikia savo gyvenimišką patirtį (Rima Radžiūnienė)

Modulio mokymuose dalyvaujantys klausytojai labai aktyviai dalyvauja paskaitų darbe, „pasiduoda“ lektorės vadovavimui, mielai dirba grupėse, klausia apie aktualiausius laikmečio finansines problemas. Grupės nariai maloniai bendrauja prie arbatos ar kavos puodelio.

 

Meninis suaugusiųjų ugdymas

Meninio ugdymo užsiėmimų laukia ne tik Trečiojo amžiaus universiteto lankytojai, bet ir aš pati. Į šį modulį renkasi aktyvios, komunikabilios, draugiškos, linksmos ir darbščios moterys. Dauguma jų domisi rankdarbiais, todėl nori pagilinti teorines žinias ir praktinius įgūdžius rankdarbiaujant. Džiaugiuosi, kad moterys domisi lietuvių taikomosios dekoratyvinės dailės šaka. Jos ne tik atidžiai išklauso pateiktą teorinę ir vaizdinę medžiagą, bet ir dalinasi asmeninėmis patirtimis, diskutuoja.

Pirmųjų užsiėmimų metu vyko kūrybinis darbas grupėmis. Buvo sukurti koliažai iš įvairių medžiagų. Šis darbas moteris labai suartino. Jos džiaugėsi savo darbais ir stebėjosi, kad iš tokių skirtingų medžiagų galima padaryti įdomius darbus. Kituose užsiėmimuose tobulinome praktinius mezgimo įgūdžius, susipažinome su avalono plėvelės technika ir padarėme po keletą gražių darbelių. Džiugu, kad mūsų padarytais darbais gali pasidžiaugti ir kitų modulių lankytojai. Jie per arbatos pertraukėlę visuomet užsuka pasižiūrėti, kaip mums sekasi, ką pagaminome naujo.

Pamokėlių laikas prabėga akimirksniu, todėl, ką nespėjame užbaigti užsiėmimų metu, baigiame namuose.

Tikiuosi, kad moterys lankančios meninio modulio užsiėmimus įgytas žinias ir praktinius įgūdžius tobulins bei pritaikys savo kuriamuose rankdarbiuose.

Dalyvių atsiliepimai:

Per pastarąsias savaites lankiau „Meninio ugdymo“ kursus. Visi užsiėmimai buvo įdomūs. Per kiekvieną užsiėmimą sužinojome vis ką nors naujo, susipažinome su naujomis medžiagomis, technologijomis. Labai džiaugiuosi, kad visi užsiėmimai buvo puikiai organizuoti, išsamiai pateikta visa informacija užsiėmimų metu, kad esame išklausytos ir atsižvelgta į mūsų poreikius, pageidavimus, sugebėjimus. Užsiėmimų dalyvės labai draugiškos moterys, smagu bendrauti, dalinasi turima patirtimi daromų darbelių metu. Tikiuosi, kad toliau belankant šiuos kursus sužinosiu ir išmoksiu dar daug naujų dalykų (Diana Padimanskaitė).

Sudomino Kazlų Rūdoje prasideję Trečiojo amžiaus universiteto kursai. Pasirinkau meninio ugdymo modulį. Vakarais, po darbo, dvi dienas savaiteje skubu į užsiėmimus. Labai esu patenkinta kursuose dėstoma medžiaga, viskas išsamu ir įdomu. Lektorė labai įdomiai pateikė medžiagą apie liaudies meną, supažindino su taikomosios dekoratyvinės dailės naujovėmis. Turime galimybę pačios išmokti rankdarbių technikų t.y. sukurti ką nors naujo ir gražaus. Laikas prabėga nepastebimai greitai. Malonu, kad pertraukėlių metu galima pabendrauti gurkšnojant arbatą ar kavą (Aušra Burdziliauskienė).

Lankau ,,Meninio ugdymo,, kursus pirmadieniais ir trečiadieniais, kurių dėka puikiausiai atitrūkstu nuo kasdienybės rutinos. Sužinau daug įdomių dalykų. Susitinku ir bendrauju su kitais įdomiais žmonėmis, pasidalinam nuomonėmis. Užsiėmimai vyksta jaukioje aplinkoje, kurią mums sukuria mūsų mokytoja. Nuostabūs kursai (Kristina Morkevičienė).

Džiaugiuosi galimybe lankyti meninio ugdymo kursus. Trumpa, nuosekli teorinė įžanga apie rankdarbių technikas padeda geriau suprasti ir įsisavinti techniką. Įdomūs, nedidelės apimties darbeliai skiriami pagal individualius sugebėjimus, todėl nesunku prisitaikyti prie visų. Smagu buvo dirbti grupėje kuriant koliažą. Susipažinau ir išbandžiau avalono techniką, apie kurią nieko nebuvau girdėjusi. Malonu, kad galime pabendrauti prie arbatos puodelio (Teresė Černelienė).

Esu labai patenkinta vykstančiais suaugusiųjų meninio ugdymo užsiėmimais todėl, kad mokytoja yra profesionali ir mokanti pateikti medžiagą, labai malonu leisti laisvalaikį bendraminčių grupelėje, galima užsiėmimų metu pasigaminti naujovišką gražų gaminį (Nemira Jančaitienė).


Teisinis švietimas

Teisinio raštingumo esminis tikslas - padėti asmeniui suvokti šiuolaikinį pasaulį, įgyti kultūrinę bei socialinę kompetenciją ir būti savarankišku, veikliu, atsakingu žmogumi, norinčiu ir gebančiu nuolat mokytis bei kurti savo ir bendruomenės gyvenimą pilietinę visuomenę.

Teisiniame švietime dalyvaujantiems suaugusiesiems reikalinga suvokti, kas yra pilietinė visuomenė ir demokratinė valstybė ir kaip ji funkcionuoja; kaip pilietinės visuomenės kontekste gali veikti asmuo ir pilietis, koks jo santykis su teisine valstybe, suprasti, kaip formuojamos valdžios institucijos ir kokios yra pagrindinės jų funkcijos; suvokti teisės ir teisingumo santykį visuomenėje, suprasti ir įvertinti savo bei kitų tautų kultūros savitumą, tuo pat metu įvertinant globalizacijos padarinius.

Žmonėms labai svarbūs ir praktiniai gebėjimai, tokie, kaip gebėjimas ginti savo teises jų pažeidimo atveju, susirasti reikalingą informaciją ir pasinaudojus ja kreiptis į reikalingą valdžios instituciją, dalyvauti priimant sprendimus atitinkamuose valdymo lygmenyse, reikšti ir argumentuoti savo nuomonę socialinio politinio gyvenimo klausimais; analizuoti ir vertinti informaciją bei interpretacijas, pateiktas žiniasklaidoje, atskirti faktą ir nuomonę; gebėti konstruktyviai veikti ir prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir t. t.

Apklausus Kazlų Rūdos teisinio raštingumo grupę galima išskirti keletą priežasčių, kodėl suaugusieji nori mokytis teisės:

 • teisinio raštingumo stoka įvairiose kasdienio gyvenimo situacijose (pvz.: norima išmokti rašyti įvairius skundus, pareiškimus ir pan.);

 • noras išmokti apginti savo teises (pvz., vartotojų, pacientų ir kt.);

 • gebėti realizuoti savo teises tokiose gyvenimo srityse, kuriose mes veikiame nuolat: santuokoje, darbe, vartojimo sferoje ir pan.;

 • dalyvauti visuomeniniame gyvenime, bei gerinti gyvenimo kokybę apskritai;

 • pabendravimas, bendrumo jausmas.

Paskaitų metų atsiskleidė: kokią svarbią mokyme vietą užima besimokančiojo patirtis. Suaugusieji, atėję mokytis, jau turi įgiję tam tikrą gyvenimišką patirtį ir mielai ja dalinasi Todėl, rengiant mokomąją medžiagą suaugusiesiems, taikau kasdieniškų, gyvenimiškų situacijų pavyzdžius. Svarbus yra ir interaktyvių metodų naudojimas (įvairių užduočių naudojimas, diskusijų skatinimas, kritinio mąstymo ugdymas). Siūlomos aktyvios užduotys, pratimai, leidžiantys atskleisti konkrečių teisinių temų aktualius suaugusiam besimokančiam žmogui teisinius klausimus, taip pat leidžiantys ugdytis gebėjimus rinkti ir analizuoti informaciją, pildyti oficialius dokumentus – šie gebėjimai gali sudaryti prielaidas praktiškai realizuoti savo teises.

Pasibaigus teisinio raštingumo kursui, suaugusieji gis žinių apie kai kuriuos aktualius teisinius klausimu, patobulins savo gebėjimus kritiškai mąstyti, bendradarbiauti, argumentuoti, viešai kalbėti, analizuoti, priimti sprendimus, surašyti dokumentus, susimąstys apie teisinio reguliavimo reikšmę naudojantis savo teisėmis ir jas ginant, taip pat apie savo asmeninę atsakomybę už priimamus sprendimus, apie dalyvavimą bendruomenės gyvenime.


Psichologinė pagalba