MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Suaugusiųjų mokymai Birštono savivaldybėje

 

Anglų kalbos mokymai

Anglų kalbos mokymai Birštono savivaldybėje patys populiariausi, sulaukta daugiausiai norinčių mokytis. Kadangi atlikus dalyvių pradinių angų kalbos žinių testą paaiškėjo, kad dauguma norinčių mokytis buvo šiek tiek pažengę, sudaryta grupė, kurios mokėjimo lygis kursų pabaigoje atitiktų Europos Tarybos parengto dokumento „Bendrieji Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys“ B1 lygio reikalavimus. Teko susidurti su problema - norinčių mokytis buvo kur kas daugiau, nei įmanoma priimti. Čia ir padėjo žinių lygio nustatymo testas, tačiau vis dėlto dalį palyginti gerai anglų kalbą mokančių žmonių buvo sunku įtikinti, kad jiems kursas bus per lengvas.

Anglų kalbos kursus veda patyrusi lektorė, sertifikuota LCC (London Chamber of Commerce) anglų kalbos dėstytoja Irena Bėtienė. Dalyviai mokosi skaityti jiems aktualią literatūrą, suvokti skaitomų straipsnių pagrindines mintis, ugdomi jų klausymo įgūdžiai, siekiant suprasti didžiumą TV žinių laidų ir filmų apie kasdienius dalykus bei suprasti išplėtotą kalbą, ugdomi gebėjimai bendrauti anglų kalba, demonstruoti bendravimo normas ir etiketą, užduoti ir adekvačiai atsakyti į klausimus, vartoti taisyklingą bendrinę kalbą, dalyvauti diskusijose, kritiškai ir analitiškai reaguoti į įvykį ar problemą, argumentuoti mintis, formuluoti ir pagrįsti asmeninę nuomonę.

Paklausti, kodėl rinkosi šį modulį, dalyviai nurodė, kad jie nori geriau išmokti kalbėti, nes dažnai keliauja po pasaulį; nori atnaujinti žinias; turi tik pagrindus ir jaučia didelį kalbėjimo barjerą, nori praturtinti žodyną; kalba reikalinga darbe.

Dalyviai džiaugiasi galimybe bendrauti tarpusavyje angliškai, naujų žodžių mokymusi, diskusijomis, pažymi, kad lektorė užduotis parenka pagal jų mokėjimo lygį, žinios jiems pateikiamos paprastai ir suprantamai. Kai kurie norėtų ilgesnių kursų.

 

 Meninis ugdymas

Meninio ugdymo programa susideda iš teorinių ir praktinių užsiėmimų. Trečiadieniais vyksta teorinės paskaitos, kurių metu dalyviai susipažįsta su meno ir kūrybos sampratos kaita istoriniame kontekste, tradicinėmis dailės rūšimis bei priemonėmis, įvairiomis meno srovėms bei išraiškos priemonėms, skaitmeninėmis technologijomis ir jų panaudojimu kūryboje. Pirmadieniais dalyviai mokosi įvairių dailės technikų ir jas praktiškai išbando. Užsiėmimus veda Birštono meno mokyklos dailės mokytojas ekspertas Remigijus Janušaitis. Auditorija įvairi: užsiėmimus lanko ir dirbantys žmonės, ir senjorai. Dalis jų yra nemažai pažengę, kiti tik pradedantys, menu domėjęsi tik mokykloje ir tik dabar suradę laiko įgyvendinti jaunystės svajones. Praktinių užsiėmimų metu lektorius dirba su kiekvienu individualiai, atsako į klausimus, pataria.

 

Psichologinė pagalba

Kiekvieno žmogaus gyvenime iškyla didesnių ar mažesnių sunkumų. Šiuolaikinis gyvenimas reikalauja iš žmogaus ypač spartaus tempo, greito susigaudymo nuolat besikeičiančiomis aplinkybėmis, nuolatinio gausios informacijos suvokimo ir įvertinimo, spartaus reagavimo.  Neretai gyvename streso ir grėsmės atmosferoje. Tokios sąlygos –nelengvas išbandymas žmogaus vidinei pusiausvyrai. Turbūt todėl buvo didelis susidomėjimas psichologinės pagalbos mokymais, kuriuos veda Birštono gimnazijos psichologė Jolanta Veterienė.

Psichologinės pagalbos mokymuose dalyviai mokosi, kaip išlaikyti vidinę darną, emocinę pusiausvyrą, darbingumą ir gerą sveikatą, kaip išlikti psichologiškai atspariu, išlaikant žmogišką jautrumą, net esant nepalankiausioms aplinkybėms, dėmesingiau žvelgti į save, suvokti savo emocines reakcijas, suprasti jų priežastis. konstruktyviai spręsti gyvenime kylančias problemas. Įgytos žinios bus naudingos tiek asmeniniame gyvenime, tiek darbiniuose bei tarpasmeniniuose santykiuose.

Dalyviai džiaugiasi, kad kiekvieną dieną pateiktos žinios yra labai įdomios, labai svarbios ir labai naudingos. Užsiėmimų metu jie sužino apie žmogaus psichologiją, kaip galima valdyti savo emocijas, kaip bendrauti su aplinkiniais, vaikais, kaip padėti sau ir aplinkiniams.

Jie siūlo šia tema vesti kuo daugiau mokymų, įtraukiant kuo jaunesnius žmones, kurie dar tik pradeda priiminėti pačius svarbiausius savo gyvenimo sprendimus, nes psichologijos išmanymas tikrai palengvina žmogaus savęs ir aplinkos suvokimą, padeda sustiprinti savo vidų ir nepalūžti, padeda susitvarkyti savo vidinę pusiausvyrą, atrasti vidinę ramybę.

 

Sveika gyvensena

Sveikos gyvensenos ugdymo programa skirta žmonėms, norintiems įgyti žinių ir gebėjimų palaikant ir stiprinant savo sveikatą. Šių dienų požiūriu sveikatos būklę daugiausia lemia žmonių gyvenimo būdas, fizinė ir socialinė aplinka. Ilgalaikė nervinė įtampa, neteisinga mityba, nepakankama fizinio kūno priežiūra, nesaikingas vaistų vartojimas, žalingi įpročiai yra labiausiai paplitusių ligų priežastys. Pagrindinės gyventojų sveikatos problemos sietinos su lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, dar vadinamomis civilizacijos ligomis. Kaip ir daugelyje išsivysčiusių šalių, Lietuvoje suaugusiųjų pagrindinės mirties priežastys yra širdies ir kraujagyslių, onkologinės, virškinimo sistemos ligos, traumos ir nelaimingi atsitikimai. Daugelio šių ligų ir mirčių galima būtų išvengti pozityviai keičiant savo, savo šeimos gyvenimo būdą. Didžiulę reikšmę turi sveikatos ugdymas, aplinkos sauga ir ligų profilaktika. Vienas iš svarbiausių šių dienų visuomenės sveikatos uždavinių - suteikti galimybių pačiam žmogui kontroliuoti ir stiprinti savo sveikatą bei sudaryti sąlygas palaikyti aukščiausią įmanomą sveikatos lygį, didinti visos visuomenės aktyvumą sprendžiant sveikatos klausimus.

Programos dalyviai sužino apie aktualius gyvensenos veiksnius, palaikančius ir stiprinančius fizinę ir psichikos sveikatą, susijusius su fiziniu aktyvumu, mityba, psichoemocine savijauta, mokėjimu bendrauti.

Kursus lanko labai įvairi grupė, vyksta ne tik teoriniai, bet ir praktiniai užsiėmimai (lig šiol salėje, nuo kovo vidurio užsiėmimai vyks lauke). Dalyviai džiaugiasi pirmą kartą išbandę jogos pratimus, natūraliai spaustą šalto spaudimo aliejų, galimybe bendrauti su įdomiais žmonėmis, maloniai leisti laisvalaikį. Dar norėtų pabandyti vaikščioti su šiaurietiškomis lazdomis. Užsiėmimus veda Prienų sveikos gyvensenos klubo „Versmenė“ narė, kuri ne tik puikiai teoriškai išmano sveikos gyvensenos principus, bet ir pati jais vadovaujasi kasdieniniame gyvenime.

 

 Teisinis raštingumas

Teisinio raštingumo programoje dalyviai mokosi kritiškai mąstyti, analizuoti informaciją, taip pat ir teisinę, bendrauti ir bendradarbiauti sprendžiant individualias ir visuomenines praktines teisės problemas, susidaryti savo nuomonę ir argumentuotai ją ginti; naudotis teisėtais iškilusių problemų ir konfliktinių situacijų sprendimo būdais; teisingai rašyti įvairius skundus, pareiškimus ir pan.; apginti savo teises (pvz., vartotojų, pacientų ir kt.); teisinių aspektų darbe ir kasdieniniame gyvenime.

Mokymai vyksta Nemajūnų dienos centre, dauguma kursų dalyvių – Nemajūnų bendruomenės nariai, bet yra atvykstančių ir iš kitų vietovių.

Lektorė Vilija Juodsnukienė, Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokytoja ekspertė, klausytojams suprantamais ir prieinamais metodais padeda ugdytis socialinius, komunikavimo, kritinio mąstymo ir praktinius gebėjimus, reikalingus demokratinės valstybės ir visuomenės gyvenime, pilietinės visuomenės kūrime.

Kursų lankytojai džiaugiasi, kad mokymai vyksta arti jų gyvenamos vietos, lektorė ne tik pateikia įdomią medžiagą, bet ir įtraukia į diskusijas. Jie siūlo daugiau mokymų vykdyti kaime, nes yra bendruomenių namai, dienos centrai, bibliotekos, kur galėtų vykti mokymai, ir žmonėms labai patogu, kai nereikia gaišti laiko kelionei.