MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Stažuotė Norvegijoje - dar viena galimybė tobulėti

Šių metų rugsėjo 27-30 d. Marijampolės savivaldybės ir Kauno mokyklų mokytojai buvo išvykę į stažuotę Osle (Norvegijoje), kurią organizavo Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras, įgyvendindamas 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis finansuojamą projektą „Mokinių sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo pasiekimų gerinimas perimant Norvegijos patirtį“. Stažuotės tikslas-susipažinti su Norvegijos švietimo sistema bei sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo integracija į ugdymo procesą.

Stažuotės metu dalyviai susipažino su Norvegijos švietimo sistema, aplankė Oslo Skjønnhaug ir Korsvoll pradines (1-7 klasės) mokyklas. Čia susitiko su kūno kultūros mokytojais, kurie pristatė savo mokyklas, papasakojo apie sveikos ir aktyvios gyvensenos principus mokykloje. Stebėtos ir aptartos kūno kultūros pamokas, vykusios lauke. Mokytoja Anette Sandvaer (Skjønnhaug mokykla) pabrėžė, kad pagrindinė problema Norvegijoje- sumažėjęs vaikų fizinis aktyvumas, todėl ypač svarbi fizinio aktyvumo integracija į ugdymo procesą. Būtent Osle didelis dėmesys skiriamas kūno kultūros pamokoms.

Diskusijų metu dalyviai sužinojo, kaip ugdomas mokinių fizinis aktyvumas ir sveikos mitybos įgūdžiai, kokia vertinimo sistema pamokose, kaip teikiama pagalba vaikams, turintiems mokymosi sunkumų, bendraujama su mokinių tėvais. Įgyta naudingos patirties, kaip svarbu sveikos gyvensenos įgūdžius ugdyti kiekvieną dieną, kiekvienos pertraukos metu skatinant vaikus būti gryname ore.

Įdomu buvo praktiškai stebėti, kaip sveika gyvensena ugdoma kasdien ne tik kūno kultūros pamokų metu, bet ir kiekvieną pertrauką skatinant mokinius būti lauke, nuolat judėti ir žaisti įvairius žaidimus. Net 10 savaičių per mokslo metus kūno kultūros pamokos vyksta lauke. Skirtingai negu Lietuvoje, šiose mokyklose neorganizuojamos sporto šventės- tiesiog kiekvieną dieną vaikai skatinami sportuoti.

Pristatydami Norvegijos švietimo sistemą mokytojai pabrėžė, kad vertinimas- tai svarbi informacija apie vaiką. Norvegijoje mokinių rezultatai nelyginami vienų su kitais. Svarbu ne rezultatas, o geras laiko praleidimas ir vaiko emocijos.Olimpiados ir konkursai skirti tik žinių gilinimui, o ne vaikų rezultatų lyginimui, todėl jie organizuojami tik nuo 8 klasės. 1-7 klasėse mokiniai pažymiais nevertinami, jiems organizuojamos tik sportinės varžybos. Mokyklos nelyginamos tarpusavyje pagal mokinių rezultatus. Norvegijoje kasmet, mokslo metų pabaigoje, mokiniai atlieka testus, atliekama išsami rezultatų analizė ir priimami tolimesni sprendimai. Tariamasi, kaip padėti vaikui siekti geresnių rezultatų.

Įdomu tai, kad visi mokytojai mokykloje galvoja, kaip geriau ir efektyviau išnaudoti laisvą laiką vaikų fizinio aktyvumo skatinimui. Kūno kultūros pamokos integruojamos su matematika, kalbomis, gamtos mokslais, kitais dalykais ir jos vyksta lauke.

Įdomu buvo sužinoti, kad jaunimas Norvegijoje žavisi sveiku gyvenimo būdu, rūkymas nebemadingas, o tėvai kiekvieną savaitgalį stengiasi praleisti su vaikais aktyviai, vedasi juos į parkus ir stadionus. „Svarbiausia šiandien Norvegijos mokykloje – mokinio kompetencijų ugdymas, nes nežinia, ko jam reikės ateityje-šis pasaulis yra nuolat besikeičiantis. Svarbu žinoti, ką mokai ir kodėl mokai,“- teigė Korsvolo (Korsvoll) mokyklos mokytoja Karianne Tomte. Po pamokų apžiūrėta mokyklų edukacinė aplinka: sporto salės, inventorius, dušai, persirengimo kambariai, biblioteka, mokomieji kabinetai.

Laisvu metu stažuotės dalyviai susipažino su Oslo senamiesčiu, aplankė Vigelando skulptūrų parką, Norvegijos liaudies muziejų, gėrėjosi Nacionaliniais operos ir baleto rūmais, ant kurių pastato stogo gali vaikščioti lankytojai. Žavėjo ir Norvegijos gamta – jos fiordai, uolėtos pakrantės ir kalnai.

 

Kuo stažuotė dalyviams buvo naudinga ?

Stažuotės dalyviai susipažino su Norvegijos švietimo sistema, suprato mokinių sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo ugdymo principus, pamatė, kaip organizuojamos kūno kultūros pamokos, gerinami mokinių pasiekimai, teikiama pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Įgyta patirtimi bus pasidalinta savose mokyklose, su Marijampolės savivaldybės mokytojais.

 

Kurie stažuotės elementai dalyviams buvo patys įdomiausi, naudingiausi?

Birutė Žeimienė: „Kiekviena mokyklos erdvė išnaudojama tikslingai: ant lauko sienų išbraižytos įvairios geometrinės figūros bei geometriniai kūnai. Koridoriuose ant sienų prie kiekvienos klasės pakabinti maži stendai, kuriuose vaikai rašo savo svajones, demonstruoja įvairius savo darbelius.

Mokyklos nelyginamos pagal testų rezultatus. Rezultatai- tai paskatinimas domėtis ir aiškintis, kas yra vaikui sunku, kokią jis padarė pažangą, o ne išsiaiškinti geriausius. Didžiausias dėmesys skiriamas vaikui- kaip jam padėti įveikti sunkumus ir siekti kuo geresnių rezultatų.

Dar vienas labai svarbus akcentas: fizinis aktyvumas skatinamas visų mokomųjų dalykų pamokose. Įvairūs labai įdomūs judrieji žaidimai integruojami į ugdymo procesą“.

Asta Kulbokienė: „Sužavėjo, kaip mokyklos aplinka išradingai ir kartu paprastai išnaudojama mokinių fiziniam aktyvumui skatinti ir nuolat būti gryname ore: įrengtos žaidimų aikštelės, judantys suoliukai, sūpynės, išbraižytos „klasės“, smėlio dėžės. Jos kiekvieną pertrauką pilnos žaidžiančių vaikų. Nuo mažens ugdomi higienos įgūdžiai: po kūno kultūros pamokos visiems privaloma nusiprausti po dušu.

Svetlana Andriušienė: „Labai patiko, kad vaikai mokomi saugoti save, būti savarankiškais ir atsakingais. Pavyzdžiui, jeigu užmiršai dušo rankšluostį, nusišluostyk popieriniu, bet praustis privalai. Didžiausias dėmesys mokykloje skiriamas vaikui, o tėvai į ugdymo procesą įtraukiami tik tiek, kiek reikia – aptarti vaiko rezultatus. Negaištamas laikas popamokiniams renginiams, jį galima skirti vaikui.“

Vaida Grinkevičienė: „Didelį įspūdį paliko nuolatinis vaikų buvimas lauke kartu su budinčiais mokytojais-klasių vadovais. Vaikai nori žaisti ir bėgioti nepaisant blogų oro sąlygų-purvyno, vėjo, vėsaus oro. Išmokau keletą judriųjų žaidimų, kuriuos būtinai panaudosiu savo darbe“.

 

 

Asta Kulbokienė,

Želsvos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

stažuotės dalyvė