MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ MARIJAMPOLĖS KOMANDA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Įstaiga, pareigos

1.

Saulius Druskis 

Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas

2.

Meilutė Apanavičienė

Švietimo centro direktorė

3.

Snaiguolė Raguckienė

Rygiškių Jono gimnazijos bibliotekininkė

4.

Jolanta Gelžinienė

Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

5.

Lina Juknelienė

Sūduvoas gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

6.

Asta Kulbokienė

Želsvos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

7.

Vida Kvaraciejienė

„Žiburėlio“ darželio- daugiafunkcio centro ir PPT logopedė

8.

Ona Misiukevičienė

Petro Armino pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė

9.

Nijolė Pileckienė

Moksleivių kūrybos centro direktorė

10.

Valentina Pranskevičienė

L/d „Pasaka“ direktorė

11.

Evaldas Taputis

„Ryto“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui

12.

Salvinija Šimonėlienė

Jono Totoraičio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

13.

Aušra Šmulkštienė

„Ryto“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

14.

Egidijus Tulickas

Žiburėlio mokyklos daugiafunkcio centro direktorius

15.

Giedrė Bagdonienė

l/d „Vaivorykštė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui