MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)

2012 metų gegužės 22 dieną Ugdymo plėtotės centras pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ (II etapas), Nr. VP1–2.2-ŠMM-02-V-01–009, finansavimo ir pradėjo projekto įgyvendinimą. Projekto trukmė – 24 mėnesiai.

Projekto partneriai – 48 švietimo pagalbos tarnybos, 5 tęstinių studijų institutai ir Švietimo informacinių technologijų centras.