MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

NACIONALINĖ ATRANKA Į „KŪRYBINIŲ PARTNERYSČIŲ“ 2012–2013 M. „TYRINĖJANČIŲ MOKYKLŲ“ PROGRAMĄ

 

 

 

 

 

 

2012 m. balandžio 2 d. prasidėjo nacionalinė atranka į „Kūrybinių partnerysčių“ 2012–2013 m. „Tyrinėjančių mokyklų“ programą. Siekiant supažindinti mokyklas su „Kūrybinių partnerysčių“ programa, jos nauda mokykloms bei dalyvavimo programoje sąlygomis 2012 m. balandžio 26 d. Marijampolės švietimo centre vyko informacinis seminaras. Į seminarą atvyko 19 pedagogų iš 15 Marijampolės regiono mokyklų, nedalyvavo tik Kalvarijos savivaldybės pedagogai. Apie projekto ypatumus, apie tai, kas vyksta 43 respublikos mokyklose, kur šis projektas startavo praeitų metų rudenį, vaizdžiai papasakojo iš projekto vykdytojos iš Ugdymo plėtotės centro Jelena Šalaj ir Ieva Girčytė. Seminaro metu mokytojams buvo pateiktos įvairios užduotys, reikalaujančios neįprastų ir netradicinių sprendimų, kurie žadino kūrybiškumą ir gerą nuotaiką. Mokytojai aktyviai bendravo su lektorėmis, klausinėjo, domėjosi pateiktais naujais bendravimo su mokiniais būdais. Daugelis seminare dalyvavusių mokytojų jau buvo girdėję puikių atsiliepimų apie šio projekto darbus, vykstančius 6 Marijampolės apskrities mokyklose, dalyvaujančiose „Kūrybinių partnerysčių“ projekte. Todėl džiugu, kad seminaras nenuvylė dalyvavusių mokytojų ir paskatino rengti bei teikti paraiškas dalyvauti šioje programoje ateinančiais mokslo metais.