MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Mokytojų, dirbančių su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, mokymai

Įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro projektą „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“, 2014 m. rugsėjo 9–10 d. Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijoje vyko pirmieji Marijampolės regiono mokytojų, dirbančių su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, mokymai. Mokymų tikslas – suteikti pedagogams žinių ir praktinių gebėjimų kaip kūrybiškai ir veiksmingai naudoti skaitmenines mokymo priemones (SMP) ugdymo procese, mokyti ir konsultuoti kūrybiškai jas panaudoti elektroninėje erdvėje „Ugdymo sodas“.

Pirmąją mokymų dieną dalyviai aptarė XXI amžiaus kompetencijas ir skaitmeninio ugdymo turinio reikšmę, dalyvavo diskusijoje, ko tikisi iš šių mokymų, turėjo galimybę išbandyti naujai sukurtas SMP, įsijautę į mokinių vaidmenį, pamėgino įvertinti ir išsakė priemonių teigiamąsias ir neigiamąsias puses.

Mokytojai registravosi ir išbandė informacinę aplinką „Ugdymo sodas“, susipažino su šios sistemos struktūra ir galimybėmis. Mokėsi kurti ilgalaikius ugdymo planus, pamokas bei mokomąją priemonę, ieškojo integracinių ryšių. Atsakinėdami į anketos klausimus išbandė apklausoms skirtą sistemą Socrative bei bendravimui ir bendradarbiavimui skirtą aplinką Edmodo.

Antrąją dieną mokymų dalyviai dirbo naudodami planšetinius kompiuterius: mokėsi skaityti QR kodą, taip pat sukurti savo kodą, diskutavo, kur galėtų būti pritaikoma ši skaitmeninė priemonė; išbandė SMP veikimą planšetiniuose kompiuteriuose; kūrė testus su Socrative; Google diske mokėsi kurti bendrą dokumentą bei pateiktis.

Mokymų dalyviai išsiskirstė į namus puikios nuotaikos, pilni naujų įspūdžių, patobulinę skaitmeninio raštingumo ir IT taikymo kompetencijas, kai kurie turėdami tikslą - įsigyti planšetinį kompiuterį ir jį naudoti pamokose.

Mokymus vedė lektorės, skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme švietimo konsultantės – Rima Apanavičiūtė (Griškabūdžio gimnazijos informacinių technologijų, matematikos vyresnioji mokytoja) ir Aušra Matulaitienė (Šakių raj. Gelgaudiškio gimnazijos bei Kriūkų pagrindinės mokyklos informacinių technologijų vyresnioji mokytoja).