MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Mokytis niekada ne per vėlu

Įgyvendinant Europos socialinio fondo lėšomis remiamą Ugdymo plėtotės centro projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas (II etapas)“ Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras, bendradarbiaudamas su Prienų ir Lazdijų švietimo centrais, Marijampolės ir Kazlų Rūdos Trečiojo amžiaus universitetais, Šakių „Žiburio“ gimnazija bei Marijampolės pataisos namais vykdė suaugusiųjų mokymus Marijampolės, Kazlų Rūdos, Birštono, Lazdijų ir Šakių savivaldybėse. Mokymų tikslas - padėti įgyti gyvenime ar profesinėje veikloje reikalingų naujų kompetencijų bei patobulinti jau turimas žinias ir įgūdžius, suteikti suaugusiesiems daugiau saviraiškos, kokybiško laisvalaikio ir ekonominio bei socialinio aktyvumo visuomenėje galimybių. Suaugusieji mokėsi šių metų vasario – balandžio mėnesiais užsiėmimus lankydami du kartus per savaitę.

Marijampolės savivaldybėje vyko finansinio raštingumo mokymai, padedantys spręsti finansinės atskirties, socialinio aktyvumo, užimtumo didinimo problemas visuomenėje, siekiant užtikrinti vyresnio amžiaus žmonių finansinį išprusimą. Šių mokymų dalyviai – Marijampolės Trečiojo amžiaus universiteto lankytojai. Idėja, kad žmogus yra pats atsakingas už savo sveikatą ir yra tiesioginis savo sveikatos kūrėjas bei puoselėtojas paskatino senjorus rinktis ir sveikos gyvensenos mokymus, kurių metu didelis dėmesys yra skiriamas pozityvaus mąstymo ugdymui, o mokymų metu įgytos žinios ir nuostatos taikomos kasdieniame savo ir savo šeimos narių gyvenime. Mokymų metu buvo kalbama apie įvairius sveikatos tausojimo aspektus ir aktyviai vykdomi praktiniai užsiėmimai – mankštos. Siekiant suaugusiuosius įtraukti į moderniųjų technologijų pasaulį vykdo suaugusiųjų švietimo media formomis mokymai, kurių esmė - supažindinti besimokančiuosius su esminiais skaitmeninių medijų (kompiuterinio dizaino, skaitmeninės fotografijos) panaudojimo darbinei, šviečiamajai, visuomeninei veiklai bei asmeninei saviraiškai principais. Marijampolės pataisos namuose organizuotas neformalus profesinis suaugusiųjų mokymas, kurio kryptis - medienos apdirbimas ir apdaila. Baigę šiuos mokymus jų dalyviai žinos, kaip pradėti daryti būsto remontą, kiek ir kokių medžiagų reikės įsigyti, įgis stalystės žinių ir visa tai galės pritaikyti gyvenime.

Kazlų Rūdos savivaldybėjė vykę anglų kalbos kursai nepaliko abejingų, nes užsienio kalbų mokėjimo nauda yra neginčijama, o kalbos šiuolaikiniame pasaulyje atveria daug galimybių, todėl į mokymus susirinko įvairaus amžiaus suaugusieji. Modulio klausytojai džiaugiasi mokymo intensyvumu ir galimybe pabendrauti. Šiuolaikinėje visuomenėje imant labiau vertinti ekologišką gyvenseną, artėjama ir prie natūralumo buityje bei namų dekoravime, todėl į organizuojamus meninio suaugusiųjų ugdymo kursus renkasi aktyvios, komunikabilios, draugiškos, linksmos ir darbščios moterys, kurios siekia ne tik pagilinti savo teorines žinias ir praktinius įgūdžius, bet ir pasidalinti asmenine patirtimi, padiskutuoti. Besimokančios moterys didžiuojasi, kad jų darbais pasigėrėti ateina ir kitų modulių lankytojai. Siekiant ugdyti žmonių pilietiškumą ir suvokimą, kas yra pilietinė visuomenė, demokratinė valstybė bei kaip ji funkcionuoja, vykdomi teisinio švietimo mokymai, kurių esmė - padėti asmeniui suvokti šiuolaikinį pasaulį, įgyti kultūrinę bei socialinę kompetenciją ir būti savarankišku, veikliu, atsakingu žmogumi, norinčiu ir gebančiu nuolat mokytis bei kurti savo ir bendruomenės gyvenimą, pilietinę visuomenę. Kazlų Rūdos savivaldybėje taip pat vykdomi ir suaugusiųjų finansinio švietimo mokymai.

Birštono savivaldybės suaugusieji taip pat mokėsi anglų kalbos, meninio ugdymo, sveikos gyvensenos, teisinio raštingumo bei psichologinės pagalbos užsiėmimuose. Užsienio kalbos mokymai niekur nepalieka abejingų, todėl ir Birštono savivaldybėje jie – patys populiariausi, čia sulaukta daugiausiai norinčių mokytis. Šiuolaikinis gyvenimas reikalauja iš žmogaus ypač spartaus tempo, greito susiorientavimo nuolat besikeičiančioje aplinkoje, nuolatinio gausios informacijos suvokimo ir įvertinimo, spartaus reagavimo, neretai tenka susidurti su stresinėmis situacijomis ir grėsmėmis, todėl didelio susidomėjimo sulaukė ir psichologinės pagalbos mokymai. Kursų metu gvildenamos temos - vidinės darnos išlaikymas, emocinė pusiausvyra, darbingumas ir gera sveikata, psichologinis atsparumas, išlaikant žmogišką jautrumą, dėmesingas žvilgsnis į save, savo emocinių reakcijų suvokimas, jų priežasčių supratimas, konstruktyvus gyvenime kylančių problemų sprendimas.

Lazdijų savivaldybėje vykę tėvų švietimo kursai palietė vieną jautriausių šiuolaikinių problemų – tėvų santykius su vaikais, jų auklėjimą. Dalyvavimas tėvų švietimo mokymuose - tai patirties gausinimas ir asmeninis tobulėjimas. Kursų dalyviai neabejoja modulio svarba ir siekia patobulinti savo kompetencijas vaikų ugdymo, bendravimo ir bendradarbiavimo su vaikais klausimais. Sparčiai modernėjant visuomenei ir vyresniajai kartai sudaromos galimybės įgyti žinių ar jas patobulinti kompiuterinio raštingumo kursuose. Mokymuose dalyvauja asmenys, turintys tik minimalius naudojimosi kompiuteriniu įgūdžius arba ir visai jų neturintys. Dalyviai džiaugiasi dėstytojų kantrybe ir geranoriškumu. Lazdijų savivaldybėje taip pat vyksta suaugusiųjų meninio ugdymo, psichologinės pagalbos ir finansinio švietimo mokymai.

Šakių savivaldybėje vykęs saugaus eismo modulis nebuvo orientuotas į konkrečią amžiaus grupę, tačiau didžioji dalis susidomėjusių mokymais – jaunimas, besiruošiantis laikyti eismo egzaminą, bei keletas suaugusiųjų, pageidaujančių patobulinti jau turimas žinias. Jaunimo dalyvavimas džiugino atsižvelgiant ir į statistinius duomenis apie kelyje įvykstančius nelaimingus atsitikimus dėl saugaus eismo taisyklių nesilaikymo. Siekiant ir jaunam, ir vyresnio amžiaus žmogui suteikti galimybę nors trumpam pasijausti verslininku, sužinoti, kaip pradedamas ir kuriamas verslas, organizuoti specifiniai verslumo ugdymo mokymai pritraukė įvairaus amžiaus dalyvių, turinčių tam tikrų asmeninių tikslų bei interesų. Klausytojai džiaugiasi, kad mokymuose pasisemiama naujų idėjų bei įžvalgų, o mokymosi būdai ir metodai yra įdomūs, nekeliantys diskomforto. Šakių savivaldybėje vyko ir psichologinės pagalbos mokymai, pritraukę beveik dvigubai daugiau, nei numatyta, suaugusiųjų, taip pat meninio ugdymo bei finansinio suaugusiųjų švietimo mokymai.

Pasak mokymuose dalyvavusių suaugusiųjų, šie kursai suteikė galimybę domėtis naujais dalykais, pagilinti įgūdžius, išlaisvinti savo fantaziją, puikiai praleisti laisvalaikį, patiko mokytojų kantrybė ir dalyko išmanymas, puiki, žaisminga pamokų dvasia, betarpiškas ir draugiškas bendravimas, tarpusavio supratimas, neformali mokymosi aplinka ir žinojimas, kad kiekvieno čia esančio nuomonė yra nepaprastai svarbi, kad suaugusiųjų mokymasis ir turiningesnis laisvalaikis kažkam rūpi... Norisi sugrįžti, dėkingi likimui, kad teko susieiti, susiburti, išmokti.