MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Mokymo medžiaga savišvietai

Dėst. Irena Bėtienė, Jurga Kvietkauskienė
Dėst. Remigija Kučiauskienė, Danguolė
Botyriūtė, Asta Šerkšnaitė.
Dėst. Jurgita Magilevičiūtė.
Dėst. Sigita Urmulevičienė, Giedrė Knyzienė.
Dėst. Remigijus Janušaitis, Audronė Vorevičienė,
Ilona Šidlauskienė, Jūratė Banionienė.
Dėst. Laima Bartaškevičienė
Dėst. Jolanta Veterienė, Asta Maziliauskienė, Daiva
Česnulevičienė, Aušrytė Ramanauskienė
Dėst. Egidijus Klimaitis.
Dėst. Vida Undzėnienė, Daiva Liaukuvienė
Dėst. Dainora Šaltienė, Romas Kulbokas
Dėst. Vilija Juodsnukienė, Daiva Dabrilienė.
Dėst. Rasa Jušinskienė.
Dėst. Daiva Paliukaitienė