MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Mokymai mokytojams „Inovatyvių mobiliųjų įrenginių ir skaitmeninių mokymo priemonių (smp) naudojimas ugdyme“

Įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro projektą „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“ š. m.  rugsėjo – gruodžio mėn. Marijampolės, Šakių, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Kalvarijos, Lazdijų, Druskininkų, Varėnos, Alytaus miesto, Alytaus rajono, Prienų ir Birštono savivaldybėse Švietimo centras organizuoja mokymus 9 – 12 klasėse dirbantiems pedagogams, norintiems veiksmingai taikyti skaitmenines mokymo priemones (SMP) pamokose. Mokymų tikslas – suteikti mokytojams žinių ir praktinių gebėjimų apie veiksmingą skaitmeninių mokymo priemonių panaudojimą ugdyme, mokyti ir konsultuoti, kaip kūrybiškai pritaikyti SMP ugdymo procese taikant skirtingus mobiliuosius įrenginius. Mokymų trukmė – 16 ak. val. Programoje bus akcentuojama: XXI amžiaus kompetencijos ir skaitmeninio ugdymo turinio reikšmė, SMP turinio tarpdalykinio integravimo principai, bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymo galimybės, SMP ir jas sudarantys komponentai,  SMP interaktyvumo lygiai, daugkartinis (pedagoginis ir technologinis) SMP panaudojimas, SMP ir spausdintos ugdymo medžiagos sąsajos bei dermė, SMP skaidymas moduliais, priemonių konkrečiai pamokai kūrimas, mobilieji įrenginiai ir darbas su SMP juose, skaitmeniniai SMP naudotojo vadovai, skaitmeninių mokymo priemonių elektroninė erdvė (informacinė aplinka) „Ugdymo sodas“.  Taip pat bus pristatomos  virtualios mokymosi priemonės (lietuvių kalbai ir literatūrai 9 – 10 klasėms, lietuvių kalbai ir literatūrai 11 – 12 klasėms, Lietuvos istorijai, Lietuvos geografijai, doriniam ugdymui, tautinių mažumų gimtosioms kalboms, matematikai, chemijai, meniniam ugdymui, technologijoms). Mokymus ves skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme  konsultantai, parengti įgyvendinant šį projektą.