MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

MOKYMAI „KŪRYBINIŲ PARTNERYSČIŲ‘‘ PROGRAMOJE DALYVAUJANČIŲ MOKYKLŲ MOKYTOJAMS

 

 

 

 

 

 

 

MOKYMAI „KŪRYBINIŲ PARTNERYSČIŲ‘‘ PROGRAMOJE DALYVAUJANČIŲ MOKYKLŲ MOKYTOJAMS

 

2012 m. kovo  mėn. „Kūrybinių partnerysčių“ programoje dalyvaujančių mokyklų mokytojams surengti pirmieji mokymai.  Programoje dalyvaujančių Marijampolės regiono mokyklų mokytojams mokymai įvyko Marijampolės švietimo centre kovo 19 dieną.

„Kūrybinių partnerysčių“ komandos lektorės dar kartą priminė, kad vienas iš šios programos kūrėjų ir mokyklų (mokinių, mokytojų, tėvų) bendradarbiavimo tikslų, siekiant kūrybiško mokymosi ir sisteminių mokytojų nuostatų, ugdymo praktikos ir mokinių siekių pokyčių,– inicijuoti pokyčius mokykloje, gauti atsakymus į rūpimus klausimus bei atrasti būdus ir priemones, kaip pasiekti užsibrėžtų tikslų , išsiaiškinti, kaip mokymasis gali tapti įdomesnis ir patrauklesnis.

Susitikime pristatyti „Kūrybinių partnerysčių“ eksperčių - VDU Švietimo studijų centro socialinių mokslų dr. Astos Lapėnienės ir Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Politikos ir analizės skyriaus metodininkės dr. Vaivos Vaicekauskienės - parengti pranešimai.

Mokymų metu pabrėžta, kad „Kūrybinių partnerysčių" programa yra nenutrūkstantis mokymosi procesas, kurio metu visą laiką, visais projekto etapais, kartu su moksleiviais ir kūrėjais, drauge mokosi ir patys mokytojai. Šie mokymai – šio proceso sudedamoji dalis, kai mokomasi iš skirtingų vieni kitų patirčių.

Mokytojai papasakojo, kaip sekėsi vasario mėnesį  kartu su kūrybos agentais  vykdyti numatytą planavimo etapą, susipažinti su vaikais, tyrinėti jų pomėgius, poreikius bei polinkius žaidžiant įvairius žaidimus, kai vaikai galėjo atsiskleisti ir pasirodyti individualiai.

Mokytojai liko patenkinti, kad kartu su komanda, patikslino mokyklų tyrinėjimo sritis, tarpusavyje pasidalino patirtimi ir įgijo tolimesniam darbui programoje reikalingų žinių.