MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

MOKYKLOSE PRASIDEDA KŪRYBIŠKOS PAMOKOS

MOKYKLOSE PRASIDEDA KŪRYBIŠKOS PAMOKOS

Kalendorinių metų kaita „Kūrybinėms partnerystėms" reiškia dar ir tai, kad baigiasi kūrybiško mokymosi projektų 80-tyje Lietuvos mokyklų planavimo etapas ir prasideda jų įgyvendinimas. Prieš ateinant į mokyklas kuriantiesiems praktikams, 80 kūrybos agentų susitiko Vilniuje ir Klaipėdoje dar kartą  pasidalinti idėjomis, kaip kūrybos procesą panaudoti ugdymo turinio įsisavinimui bei lavinti kūrybinius gebėjimus, glaudžiau bendradarbiauti su mokytojais.

O pirmosios moksleivių, mokytojų ir kūrėjų susitikimų akimirkos vaizdingai atspindėtos mokyklų puslapiuose, socialiniame tinkle facebook.com

http://www.facebook.com/kurybinespartnerystes.mokyklos?fref=ts