MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Mokslo ir meno šventė - „Kūrybinių partnerysčių“ baigiamasis renginys Jungėnuose

Į mokyklų duris beldžiasi vasara. Pats laikas suvesti ugdymosi rezultatus, įvertinti nuveiktus darbus. Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinėje mokykloje vykusi Mokslo ir meno šventė skelbė projekto „Kūrybinės partnerystės“ pabaigą. Šis projektas įdomus tuo, kad skatina mokytis kitaip, sukuria sąlygas mokiniams bendradarbiauti su menininkais, žurnalistais, mokslininkais. Mokykloje jis įgyvendinamas antrus metus.

Pernai programoje „Tyrinėjančios mokyklos“ dalyvavo tik viena klasė – dabartiniai dešimtokai. Atlikdami kūrybingumą skatinančias užduotis, kurdami herbus, ieškojo būdų pažinti save, galbūt net atrasti savyje paslėptą talentą. Šiemet programa vadinosi „Pokyčių mokyklos“. Projekte dalyvavo 5-8 kl. mokiniai. Jie turėjo progos išbandyti naujus mokymosi būdus, diskutavimo metodus, atlikti įvairias netradicines kūrybines užduotis.

Penktokus ir šeštokus jungiantis projektas vadinosi „Sindromas: menininkas“. Mokiniai gilinosi į menininkų profesijas, susipažino ne tik su įžymybių kūryba, gyvenimu, bet pabandė įsijausti ir suvaidinti visiems žinomas asmenybes. Pristatymai buvo nufilmuoti. O septintokai ir aštuntokai, besimokydami fizikos, matematikos ir geografijos, kūrė videopamokas „Šviesos greičiu“. Vieni tapo režisieriais, scenaristais, kiti - operatoriais, aktoriais. Projekto baigiamojo renginio nekantriai laukė ne tik jo dalyviai, bet ir visa mokyklos bendruomenė - kitų klasių mokiniai, mokytojai, tėvai.

Šventės dieną mokykla tapo tikra mokslo šventove: iškabinti plakatai, piešiniai, nuotraukos, schemos ir kiti pusės metų kūrybinės veiklos procesą liudijantys darbai. Pertraukų metu mokykla šurmuliavo: vieni mokiniai piešė bendrą piešinį, kiti derino muzikos instrumentus, treti aptarinėjo renginio scenarijaus detales. Tačiau labiausiai visi laukė atvykstančių kūrėjų praktikų: žurnalisto Domo Burkausko, Gritos Skujienės, gamtos mokslų daktarės, Vilniaus universiteto docentės, Igno Kančio, mokslo populiarinimo interneto TV laidos „Mokslo sriuba“ kūrėjo, bei kūrybinių projektų koordinatorės Agnės Samulytės. Jie sumontavo ir atvežė mokinių sukurtus filmukus, kuriuos žiūrėjo, vertino visi šventės dalyviai. Kad būtų įdomiau, praktikai surengė viktoriną, klausimus ir atsakymus pateikė panaudodami mokykloje filmuotą medžiagą. O kiek buvo džiaugsmo, nuostabos šūksnių, gausių aplodismentų išvydus ekrane savo ir draugų suvaidintus epizodus! Buvo paskelbtos net kelios nominacijos. Žiūrovai rinko geriausią režisierių, scenaristą, žavingiausią aktorę, įspūdingiausią aktorių, išradingiausiai pristatytą asmenybę, o komisija išaiškino viktorinos nugalėtojų komandą. Tačiau tikriausiai ne diplomai, padėkos ar dovanos šį kartą teikė didžiausią džiaugsmą, o ypatingas jausmas, kad kiekvienas projekto dalyvis matė savo darbo rezultatą, juo galėjo pasigėrėti bei pasididžiuoti.

Mokiniai atsisveikindami su kūrėjais praktikais nuoširdžiai jiems dėkojo už tai, jog daugelį dalykų projekto metu išmoko tiesiog žaisdami, vaidindami, filmuodami. Mokyklos direktorė D. Skrupskienė pritarė mokiniams ir išreiškė viltį, kad šio projekto pasėtas kūrybiškumo grūdas išaugs ir vešės, jei mokyklos bendruomenė ir toliau sieks naujovių, norės pokyčių ugdymo procese.

Kai kūrybos agentė projekto dalyvių paklausė, kaip reikia ugdyti savo kūrybiškumą, vienas aštuntokas atsakė: „Norint būti kūrybingam, reikia pasitikėti savimi“. Taikliau turbūt ir nepasakysi, nes tai atskleidžia ir viso projekto esmę. Smagu, kad „Kūrybinės partnerystės“ leido kiekvienam patikėti savo galimybėmis.

 

N. Babeckienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui