MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Mokomoji medžiaga ir video medžiaga projektui „Sveika gyvensena ir fizinis aktyvumas mokykloje“

Video medžiaga:

"Aktyvaus judėjimo ir sveikos gyvensenos link" (1)

"Aktyvaus judėjimo ir sveikos gyvensenos link" (2)

Vaizdo pamokose apžvelgiama fizinio aktyvumo ugdymo šalies mokyklose situacija ir pristatomos fizinio aktyvumo skatinimo galimybės bei pateikiama pavyzdžių, kaip sudominti ir paskatinti vaikus būti fiziškai aktyviais ir sveikai maitintis, kaip kūno kultūros pamokas padaryti patrauklesnes ir įvairesnes, kaip fizinį aktyvumą integruoti į kitų dalykų pamokas, demonstruojami pratimai, kuriuos savo pamokose gali naudoti kūno kultūros mokytojai, pateikiama pavyzdžių, kaip mokyklose sukurti fizinį aktyvumą skatinančias aplinkas.
Įžvalgomis ir patirtimi dalijasi Lietuvos edukologijos universiteto Sveikatos ir fizinio ugdymo katedros docentė dr. Stasė Ustilaitė, Lietuvos geografų draugijos prezidentė, geografijos mokytoja ekspertė Genovaitė Kynė, Capital Badminton Club prezidentė Aurelija Pakštytė, dietologė Jūratė Dobrovolskienė, trenerė, Pekino olimpinių žaidynių dalyvė Karina Vnukova.

Skirta bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams.

Rengėjas - Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras.

Parengta 2016-09-13 įgyvendinant 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis finansuojamą projektą „Mokinių sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo pasiekimų gerinimas perimant Norvegijos patirtį“

Marijampolė

 

Mokomoji medžiaga:

Sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo integravimo į ugdymo procesą esminiai aspektai

Fizinio aktyvumo nauda ir galimybės integruoti į mokyklos kultūrą

Fizinio aktyvumo nauda moksleiviams