MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Mokinių sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo pasiekimų gerinimas perimant Norvegijos patirtį PROJEKTO KODAS NR. EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-017

Projektas finansuojamas 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis.

Projekto įgyvendintojas – Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

Lietuvos partneris – VšĮ „Neformalaus mokymosi klubas MES”.


Projekto svarba.

Antsvoris ir nutukimas yra pagrindiniai veiksniai, lemiantys įvairias širdies bei kraujagyslių ligas, kurios įvardijamos kaip pagrindinė mirštamumo priežastis. Nutukę žmonės gyvena trumpiau, nei turintys normalų svorį. Didėjantis sergamumas ir mirtingumas dėl antsvorio ir nutukimo daro didžiulę ekonominę žalą visuomenei. Pasaulio sveikatos organizacijos skaičiavimais, visame pasaulyje vienas iš trijų suaugusiųjų turi antsvorio, akivaizdu, kad tai jau ir socialinė problema.

Labiausiai sunerimti verčia tai, kad Lietuvoje kritiškai gausėja nutukusių vaikų ir paauglių.

Viena pagrindinių to priežasčių – visiškas fizinis vaikų ir paauglių neaktyvumas, kas sukelia ne tik nutukimo, bet ir kitas sveikatos problemas.

Nutukusiems paaugliams yra sunkiau integruotis į juos supančią aplinką, jie dažniau patiria patyčias, labiau nepasitiki savimi, atsiranda įvairios psichologinės psichosocialinės problemos: sumažėja savigarba, pablogėja požiūris į save, atsiranda atsiribojimas nuo draugų

Siekiant pagerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, būtina mažinti antsvorio ir nutukimo paplitimą, ypač vaikų ir paauglių tarpe, ugdyti žmonių sveikos gyvensenos įpročius ir sukurti sveikatai palankią aplinką.

Kūno kultūros ugdymo tikslas – sudaryti sąlygas mokinių fizinei, socialinei ir emocinei saviugdai, fiziniam ir socialiniam aktyvumui reikštis, asmens socialinei integracijai ir sveikatos potencialui stiprėti didinant kūno kultūros ugdymosi pasirinkimo galimybes ir taip stiprinant fizinio aktyvumo vidinę motyvaciją.

Projektu siekiama gilesnio mokytojų ir paauglių supratimo apie sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo įtaką fizinei ir psichinei sveikatai bei gyvenimo kokybei, geresnių sveikos gyvensenos įgūdžių bei teigiamo mokinių požiūrio į kūno kultūrą - ne tik kaip į fizinės būklės gerinimo priemonę, bet ir kaip į priemonę, ugdančią dvasingumą, valią, skatinančią kūrybinę veiklą.

Programa prisidės prie fizinės ir dvasinės sveikatos saugojimo ir stiprinimo, fizinio pajėgumo didinimo. Ji grindžiama sveikos ir aktyvios gyvensenos principais, kas skatins dalyvių pozityvų požiūrį į save ir aplinką, tobulins bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Visa tai prisidės prie bendrojo ugdymo mokytojų kompetencijų tobulinimo sveikos gyvensenos bei fizinio aktyvumo tematika.

 

Projekto tikslai:

  1. Tobulinti bendrojo ugdymo mokytojų kvalifikaciją sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo srityje.

  2. Skatinti mokinių sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą.

  3. Skatinti bendrojo ugdymo mokytojus dalintis patirtimi su savo kolegomis apie sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą.

Pagrindinė projekto tikslinė grupė – mokytojai ir vaikai. Tikslinės grupės skaičius – 420 dalyvių

Planuojamos projekto veiklos:

Lietuvos bendrojo ugdymo mokytojų sveikos gyvensenos bei fizinio aktyvumo kompetencijų tobulinimo tarptautiniai mokymai:

8 mokytojai dalyvaus 3 d. stažuotėje Norvegijoje

Norvegijos bendrojo lavinimo mokyklose kaip ir nacionaliniuose švietimo dokumentuose akcentuojamas fizinis aktyvumas, sveika gyvensena, ir tai padeda įgyvendinti Nacionalinis Norvegijos maisto, sveikatas ir fizinio aktyvumo centras. Jie ne tik renka statistinius duomenis, daro tyrimus, tačiau skatina sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą bendrojo lavinimo mokykloje

Lietuvos bendrojo ugdymo mokytojų sveikos gyvensenos bei fizinio aktyvumo kompetencijų tobulinimo nacionaliniai mokymai:

14 patirties sklaidos seminarų mokytojams Marijampolės ir Kauno regionuose, 360 dalyvių.

Vieno seminaro trukmė - 6 ak. val.

Šių mokymų metu bus sujungtos įvairios patirtys (dalinimasis įgyta patirtimi Norvegijoje bei savo asmeninės mokymo patirties pritaikymas), svarstomas idealios fizinio lavinimo pamokos modelis, skatinantis palaikyti sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo idėjas ne tik tarp mokinių, bet ir tarp įvairių sričių mokytojų, taip pat sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo integravimas į kitus mokomuosius dalykus ir fiziškai aktyvių pertraukų tarp pamokų organizavimas.

Aktyvios interaktyvios metodinės medžiagos kūrimas skirtas bendrojo lavinimo mokytojų sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo didinimui:

Trijų vaizdo pamokų ciklas, 1 laida per mokytojų TV.

Veikla skirta bendrojo lavinimo mokytojų ir mokinių sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo didinimui. Dalinimasis patirtimi skatina pamokų atvirumą, keitimąsi idėjomis, todėl sukurtas interaktyvus 3 vaizdo pamokų ciklas, skatinantis sveikai gyventi ir būti fiziškai aktyviu. Šios vaizdo pamokos skatins mokinių atsakingą požiūrį į sveikatą ir fizinį aktyvumą, patraukliai motyvuos mokinius ne tik sportuoti, bet ir sveikai maitintis. Apie šią metodiką ir problematiką bus kalbama per mokytojų TV.

Mokinių praktiniai sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo mokymai:

1 mokymai bendrojo ugdymo mokiniams (60 dalyvių), 1 viešas sportinis renginys (100) dalyvių.

Mokymai mokiniams organizuojami siekiant didinti bendrojo lavinimo mokyklų fizinio lavinimo pamokų patrauklumą - pateikti patrauklios fizinio lavinimo pamokos pavyzdį.

 

Projekto nauda.

Projekto veiklų įgyvendinimas bei rezultatai sudarys prielaidas tobulinti bendrojo lavinimo mokytojų kompetencijas ir ugdymo turinį, prisidės prie sveikesnės visuomenės kūrimo. O sveikas jaunimas, darbuotojas, visuomenė yra valstybės pagrindas, nes būtent sveikos visuomenės lygis lemia valstybės galimybes užtikrinti sėkmingą ateitį.

Įgyvendinus projektą atsiras galimybė sukurtus produktus patalpinti viešoje internetinėje erdvėje, kurioje jie bus laisvai prieinami kitiems švietimo darbuotojams, o tai sudarys prielaidas suaugusiųjų švietimo darbuotojų neformalaus mokymosi kompetencijų plėtojimui.

Projekto tęstinumą užtikrins projekte dalyvavusieji švietimo sistemos darbuotojai, kurie skleis informaciją apie projekto rezultatus bei įgytas/patobulintas asmenines kompetencijas.