MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

KVIEČIAME DALYVAUTI MOKYMUOSE

Įgyvendinant Europos socialinio fondo lėšomis remiamą Ugdymo plėtotės centro projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas (II etapas)“ 2014 m. vasario – gegužės mėnesiais Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras, bendradarbiaudamas su Prienų ir Lazdijų švietimo centrais, Marijampolės ir Kazlų Rūdos Trečiojo amžiaus universitetais, Šakių „Žiburio“ gimnazija bei Marijampolės pataisos namais organizuoja suaugusiųjų mokymus Marijampolės, Kazlų Rūdos, Birštono, Lazdijų ir Šakių savivaldybėse.

Tikslinė projekto mokymų dalyvių grupė - suaugusieji asmenys (nuo 18 m. amžiaus). Vienas asmuo gali dalyvauti tik vienuose mokymuose.

Kiekvieno modulio trukmė – 40 ak. val. Mokymai vyks 2,5 mėnesio (10 sav.), du kartus per savaitę po dvi akademines valandas (vienos dienos mokymų su kavos pertrauka trukmė - 1 val. 45 min.).

Vieno modulio dalyvių skaičius – 20 asmenų.

Baigus mokymus bus išduodamas pažymėjimas.

 

Mokymai Marijampolės savivaldybėje vyks:

 

1. Sveika gyvensena: Marijampolės Trečiojo amžiaus universitete (Vytauto g. 47) nuo 2014 m. vasario 11 d. iki balandžio 17 d. antradieniais ir ketvirtadieniais 10.00 - 11.45 val.

2. Finansinis suaugusiųjų švietimas: Marijampolės Trečiojo amžiaus universitete (Vytauto g. 47) nuo 2014 m. vasario 12 d. iki balandžio 18 d. trečiadieniais ir ketvirtadieniais 10.00 - 11.45 val

3. Laisvalaikio formos ir saviraiška: Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre (P.Butlerienės g. 3) nuo 2014 m. vasario 10 d. iki balandžio 17 d. pirmadieniais ir ketvirtadieniais 15.00 - 16.45 val.

4. Neformalus profesinis mokymas: Marijampolės pataisos namuose (Sporto g. 7) nuo 2014 m. vasario 11 d. iki balandžio 17 d.

5. Suaugusiųjų švietimas media formomis: Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre (P.Butlerienės g. 3) nuo 2014 m. vasario 11 d. iki balandžio 17 d. antradieniais ir ketvirtadieniais 16.00 -17.45 val.

Registracija ir detalesnė informacija dėl mokymų Marijampolėje suteikiama šiais kontaktais:

Sveikos gyvensenos ir Finansinio suaugusiųjų švietimo mokymai:

Marijampolėje tel. 861429696 arba el. paštu tau@mkolegija.lt

Laisvalaikio formų ir saviraiškos mokymai:

Marijampolėje tel. 92572 arba el. paštu jurate.msc@marinet.lt

Suaugusiųjų švietimo media formomis mokymai:

Marijampolėje tel. 92572 arba el. paštu liaukuviene@gmail.com

 

Mokymai Šakių savivaldybėje vyks:

 

1. Finansinis suaugusiųjų švietimas: Šakių ,,Žiburio“ gimnazijoje (V.Kudirkos 33, Šakiai) nuo 2014 m. vasario 3 d. iki balandžio 11 d. antradieniais ir ketvirtadieniais 17.00 - 18.45 val.

2. Suaugusiųjų saugaus eismo mokymas: Šakių ,,Žiburio“ gimnazijoje (V.Kudirkos 33, Šakiai) nuo 2014 m. vasario 3d. iki balandžio 11d. pirmadieniais ir trečiadieniais 15.15-17.00 val.

3. Suaugusiųjų meninis ugdymas: Šakių ,,Žiburio“ gimnazijoje (V.Kudirkos 33, Šakiai) nuo 2014 m. vasario 3d. iki balandžio 11.d. antradieniais ir trečiadieniais 17.15 - 19.00 val.

4. Psichologinė pagalba: Šakių ,,Žiburio“ gimnazijoje (V.Kudirkos 33, Šakiai) 2014 m. vasario 3d. iki balandžio 11d. antradieniais ir ketvirtadieniais 17.00 - 18.45 val.

5. Verslumo ugdymas: Šakių ,,Žiburio“ gimnazijoje (V.Kudirkos 33, Šakiai) nuo 2014 m. vasario 3d. iki balandžio 11d. pirmadieniais ir trečiadieniais 17.15 -19.00 val.

Registracija ir detalesnė informacija dėl mokymų Šakiuose suteikiama šiais kontaktais:

tel. 8 611 52285 arba el. paštu: mliukaitene@gmail.com

 

Mokymai Kazlų Rūdos savivaldybėje Trečiojo amžiaus Universitete vyks:

 

Psichologinė pagalba: Kazlų Rūdos trečiojo amžiaus universitete (Vytauto g., 21, Kazlų Rūdos savivaldybės viešoji biblioteka ) nuo 2014 m. vasario 17 d. iki balandžio 28d. pirmadieniais 17:00-19:00 ir penktadieniais 10.00 - 12.00 val.

Finansinis suaugusiųjų švietimas: Kazlų Rūdos trečiojo amžiaus universitete (M. Valančiaus g. 1, Kazlų Rūdos pagrindinė mokykla) nuo 2014 m. vasario 17 d. iki balandžio 28 d. pirmadieniais ir trečiadieniais 17.00 - 19.00 val.

Meninis ugdymas: Kazlų Rūdos trečiojo amžiaus universitete (M. Valančiaus g. 1, Kazlų Rūdos pagrindinė mokykla) nuo 2014 m. vasario 17 d. iki balandžio 28 d. pirmadieniais ir trečiadieniais 17.00 - 19.00 val.

Anglų kalbos mokymas: Kazlų Rūdos trečiojo amžiaus universitete (M. Valančiaus g. 1, Kazlų Rūdos pagrindinė mokykla) nuo 2014 m. vasario 17 d. iki balandžio 24 d.

antadieniais ir ketvirtadieniais 17.00 - 19.00 val.

Teisinis raštingumas:

Kazlų Rūdos trečiojo amžiaus universitete (M. Valančiaus g. 1, Kazlų Rūdos pagrindinė mokykla) nuo 2014 m. vasario 17 d. iki balandžio 29 d. antradieniais ir ketvirtadieniais 17.00 - 19.00 val.

Registracija ir detalesnė informacija dėl mokymų Kazlų Rūdoje suteikiama šiais kontaktais:

tel. 861431690; 868792006 arba el.paštu: driekt@takas.lt

 

Mokymai Birštono savivaldybėje vyks:

 

1. Sveika gyvensena: Birštono parapijos Caritas (Birutės g. 10A, Birštonas) pirmadieniais 17.30–19.15 val. ir sanatorijoje „Versmė“ sporto salė (B. Sruogos g. 9, II a.), ketvirtadieniais 19.00–20.45 val. nuo 2014 m. vasario 10 d. iki balandžio 17 d.

2. Psichologinė pagalba: Birštono gimnazijoje (Kęstučio g. 29, Birštonas) nuo vasario 10 d. iki balandžio 17 d. pirmadieniais ir ketvirtadieniais 17.00 – 18.45 val.

3. Suaugusiųjų meninis ugdymas: Dailės dirbtuvės (Pušyno g. 63, Birštonas) nuo 2014 m. vasario 10 d. iki balandžio 16 d. pirmadieniais ir trečiadieniais 19.00 – 20.45 val.

4. Teisinis raštingumas: Nemajūnų dienos centre (Geležūnų k., Birštono savivaldybė), nuo 2014 m. vasario 10 d. iki balandžio 16 d. pirmadieniais ir antradieniais 15.00–16.45 val.

5. Anglų kalba: Sanatorijoje „Tulpė“ (B.Sruogos g.4, Birštonas) nuo 2014 m. vasario 13 d. iki balandžio 24 d. antradieniais ir ketvirtadieniais 16.00–17.45 val.

Kiekvieno modulio trukmė – 40 ak. val. Mokymai vyks 2,5 mėnesio (10 sav.), du kartus per savaitę po dvi akademines valandas (vienos dienos mokymų su kavos pertrauka trukmė - 1 val. 45 min.).

Vieno modulio dalyvių skaičius – 20 asmenų.

Baigus mokymus bus išduodamas pažymėjimas.

Registracija ir detalesnė informacija dėl mokymų Birštono savivaldybėje suteikiama šiais kontaktais:

Prienų švietimo centras, tel. 52081, el. paštas svietimocentras@prienai.lt

 

Mokymai Lazdijų savivaldybėje vyks:

 

1. ,,Psichologinė pagalba“: Lazdijų švietimo centre (Seinų g. 1, 3 aukštas, Lazdijai) nuo 2014 m. vasario 18 d. iki balandžio 29 d. antradieniais 11.00 - 12.40 val. ir penktadieniais 9.00 - 10.40 val.

2. ,,Finansinis suaugusiųjų švietimas“: Lazdijų švietimo centre (Seinų g. 1, 3 aukštas, Lazdijai) nuo 2014 m. vasario 18 d. iki balandžio 29 d. antradieniais ir ketvirtadieniais 14.00 - 15.40 val.

3. ,,Suaugusiųjų meninis ugdymas“: Lazdijų švietimo centre (Seinų g. 1, 3 aukštas, Lazdijai) nuo 2014 m. vasario 17 d. iki balandžio 28 d. pirmadieniais 10.00 - 11.40 val. ir penktadieniais 14.00 - 15.40 val.

4. ,,Tėvų švietimas“: Lazdijų švietimo centre (Dzūkų g. 1, 1 aukštas, Lazdijai) nuo 2014 m. vasario 18 d. iki balandžio 29 d. antradieniais ir ketvirtadieniais 17.30 - 19.10 val.

5. ,,Kompiuterinis raštingumas“: Lazdijų švietimo centre (Seinų g. 1, 3 aukštas, Lazdijai) nuo 2014 m. vasario 17 d. iki balandžio 28 d. pirmadieniais 15.00 - 16.40 val. ir ketvirtadieniais 11.00 - 12.40 val.

Registracija ir detalesnė informacija dėl mokymų Lazdijuose suteikiama šiais kontaktais:

Lazdijų švietimo centras, Seinų g. 1, Lazdijai, tel. 865082803, (8 318) 51779 arba el. paštu edita.gudisauskiene@lazdijai.lt.