MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

„Kūrybinių partnerysčių“ projekto baigiamoji šventė - ,,Laboratorijų diena“, vykusi balandžio 18 d. Marijampolės ,,Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkciame centre

Visus šiuos mokslo metus Marijampolės ,,Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro trečiokai ir jų mokytoja Jūratė Olbergienė, dalyvavo ,,Kūrybinių partnerysčių“ projekte. Dalyvaudami šiame projekte, turėjo galimybę įprastą mokymąsi pakeisti kūrybišku ir žaismingu.

Atvykus į mokyklą agentei Akvilei Buitvydaitei, prasidėjo mokyklos tyrinėjimo etapas. Žaidimai sekė vienas kitą, klausimai, pasakojimai... Mokiniai atliko smagias užduotis. Viskas nauja ir netikėta, taip įdomu ir smalsu. Agentė padėjo įsivardinti tyrinėjimo sritį ir sugalvoti mokyklos išsikeltos problemos sprendimo būdus.

Vėliau atvyko praktikas Simonas Saarmann, kuris, kartu su mokytoja Jūrate, tą sprendimą įgyvendino. Jie įgyvendino kūrybiško mokymosi projektą ,,Pažinti žemę – pažinti mažą akmenėlį, save ir visą pasaulį”. Vaikai mokėsi pažinti gamtos mokslus per praktinę veiklą, stebėjo įvairius reiškinius aplinkoje bei pritaikė įgytus įgūdžius kasdieninėje veikloje, praktikoje. Visos projekto kūrybinės veiklos buvo organizuojamos taip, kad vyktų pilnavertiškas, integruotas ugdymo procesas.

Mokiniai augino kristalus, svogūnus, gamino kristalų modelius Aiškinosi, kaip, raukšlėjantis sluoksniams, žemės gelmėse susidaro kalnai. Iš pasigaminto sluoksnių modelio gamino "marmuro" plokštes ir naudojo jas mozaikai. Vaikai, eksperimentuodami su tektonine dėže, mokėsi suvokti smėlingų nuosėdų raukšlėjimąsi. Eksperimentas buvo pakartojamas kelis kartus su skirtingo storio ir spalvų smėlio sluoksneliais. Stebėjo, kaip suspaudžiami, atleidžiami ir dar pakartotinai suspaudžiami smėliai susiraukšlėja. Ir dar daug įvairių kūrybiškų veiklų atliko trečiokai.

Žingsnis po žingsnio projektas įsibėgėjo. Diena po dienos buvo vykdomos numatytos veiklos. Pagaliau - projektas įvykdytas!

Balandžio 18 dieną vaikai sukvietė mokyklos bendruomenę į projekto baigiamąją šventę - ,,Laboratorijų dieną“. Šventė prasidėjo muzikos salėje, į kurią iškilmingai, dainuodami geologų maršą, vadovaujant muzikos vadovei Aldonai Bekerienei, įžygiavo ,,jaunieji geologai“ – trečiokai. Projektą kuruojanti mokytoja Asta Juškauskienė ir pavaduotoja ugdymui Ona Margelevičienė eilėmis apžvelgė visų metų projekto veiklas ir pasiekimus. Mokytoja Jūratė ir praktikas Simonas, dėkodami vaikams už puikų darbą ir skaitydami jų išminties ,,perliukus“, (surinktus veiklų metu), įteikė ,,Jaunųjų geologų“ medalius. Trečiokai išskubėjo į ,,laboratorijas” ruoštis tolesniam praktinių veiklų etapui. Tuo metu agentė Akvilė įstaigos bendruomenei parodė apie projektą sukurtą filmą. Po filmo refleksijos visa bendruomenė buvo pakviesta į ,,laboratorijas“, kurios įsikūrė įvairiose mokyklos erdvėse. Veikla vyko penkiose ,,laboratorijose“: ,,Puošiame akmenėlį“, ,,Kalnų raukšlėjimasis“, ,,Žaidimų stotelė“, ,,Kristalų auginimas“, ,,Kristalų modeliai“. Jose kitų klasių mokiniai, tėvai, svečiai, pedagogai, dirbo, atliko bandymus, žaidė, mokėsi. Laborantai - trečiokai, visus mokė to, ką patys išmoko projekto metu. Mokykloje ,,užvirė“ šurmulys: visi, su ,,Kelionės lapais“, skubėjo iš vienos laboratorijos į kitą, nes, įveikus užduotis, laukė siurprizas - dovanėlė.

Įvykdžius visas užduotis, bendruomenė rinkosi trečiokų klasės žaidimų kambaryje, t.y. prie įgyvendinto galutinio projekto etapo – bendro piešinio ant sienos. Joje vaikai nutapė tai, ką jie norėjo matyti sienoje: vieni piešinius siejo su projekto veiklomis, kiti tai, kas jiems asocijuojasi su gamta, o dar kiti – savo kelionių įspūdžius. Svarbu tai, kad šis piešinys tarsi ,,suvienijo“ visus bendram darbui, bendrai veiklai, bendram tikslui. Plotelis tapymui ant sienos buvo ištrauktas burtų keliu. Sienoje tapymui vietos buvo numatytos ir mokiniams, ir kūrybos agentei Akvilei, praktikui Simonui, mokytojoms Jūratei, Astai, mokytojos padėjėjai Rūtelei.

Refleksijoje prie sienos projekto dalyvių darbu pasidžiaugė svečiai: Marijampolės regiono ,,Kūrybinių partnerysčių” projekto kuratorė Erika Samulė, Marijampolės Švietimo centro direktorė Meilutė Apanavičienė, metodininkė Jūratė Gaidienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vanda Pangonienė. Padėkos žodį tarė ir trečiokų tėveliai. Projektu džiaugėsi, o kartu ir liūdėjo, kad jis jau baigėsi, vaikai, tėvai, pedagogai, kūrėjai.

Nesvarbu, kad projektas baigėsi. Svarbu tai, kad mes visi įgavome naujos patirties ir supratimo, kad norime keistis, keisti ir tobulėti… O keistis nori tiktai labai drąsūs žmonės. O kodėl drąsūs? Tam, kad sukurtume kažką naujo, mes turime būti pasiryžę ne tik statyti, bet ir griauti…

Asta Juškauskienė

Marijampolės ,,Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro mokytoja metodininkė, projekto ,,Kūrybinės partnerystės“ kuruojanti mokytoja.