MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

„KŪRYBINIŲ PARTNERYSČIŲ“ PROJEKTE DALYVAVĘ MOKYTOJAI DALIJOSI PATIRTIMI

„KŪRYBINIŲ PARTNERYSČIŲ“ PROJEKTE DALYVAVĘ MOKYTOJAI DALIJOSI PATIRTIMI


Š.m. spalio 29 dieną Marijampolės švietimo centre įvyko ,,Kūrybinių partnerysčių“ projekto ,,Tyrinėjančių mokyklų“ programoje dalyvavusių mokyklų patirties sklaidos seminaras „Bendradarbiavimo su kūrybiniais partneriais mokykloje galimybės ir patirtis“.

Dalyvavimo „Kūrybinių partnerysčių“ projekte patirtį – įgyvendintus kūrybinius projektus, mokyklose įvykusius pokyčius, problemas, su kuriomis teko susidurti, ir džiaugsmus, kuriuos teko patirti - pristatė penkių Marijampolės apskrities mokyklų atstovai: Marijampolės Jono Totoraičio pagrindinės mokyklos komanda – direktoriaus pavaduotoja Salvinija Šimonėlienė ir mokytojai Petras Kajokas, Lina Šuliakauskienė, Renata Stadulienė, Vilkaviškio raj. Virbalio vidurinės mokyklos mokytoja Inga Kardauskienė, Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos mokytoja Ilona Tamulienė, Šakių rajono Gelgaudiškio vidurinės mokyklos mokytoja Rita Murauskienė ir direktoriaus pavaduotoja Lilija Ūsienė, Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos mokytoja Renata Sinkevičiūtė.

Projekte dalyvavę mokytojai džiaugėsi, kad įgyvendinant kūrybinius projektus buvo galima atskleisti „sunkius vaikus“, rasti takelį į jų širdis, gerinti mokinių tarpusavio santykius, spręsti kitas ugdymo procese iškylančias, problemas. Projekto dalyviai taip pat kalbėjo ir apie mokytojų kūrybiškumą, džiaugėsi galimybe pasidalinti patirtimi su kitų mokyklų atstovais, dalyvausiančiais „Kūrybinių partnerysčių“ projekte šiais mokslo metais, ar besidominčiais kūrybiškumo ugdymo galimybėmis. Seminaro vedėjai demonstravo kolegoms įvairius kūrybiškumą ugdančius žaidimus, padedančius artimiau pažinti mokinius, atsipalaiduoti įtempto darbo pamokose metu, rodė filmukus apie projektinę veiklą mokyklose.

Pasak seminare dalyvavusių mokytojų, kilo daug minčių ir idėjų, kaip dirbti kūrybiškiau, kaip gautą informaciją ir atliekant kūrybines užduotis įgytą patirtį pritaikyti savo veikloje. Seminaro dalyviai taip pat džiaugėsi betarpišku pranešėjų bendravimu, patys tokį bendravimo stilių ar kitas kūrybinių projektų įgyvendinimo metu vykdytas veiklas sieks kurti mokyklose, kuriose dirba.