MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Kūrybinių partnerysčių programa tęsiasi

2011 metais Lietuvos mokyklose prasidėjęs „Kūrybinių partnerysčių“ projektas (pilnas pavadinimas - „Kūrybingumo plėtra Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose pritaikant ir įdiegiant kūrybinių partnerysčių modelį“) nacionaliniu mastu vykdomas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva, iš dalies remiamas Europos socialinio fondo. „Kūrybinių partnerysčių“ programą įgyvendina Ugdymo plėtotės centras.

Projekto komanda glaudžiai bendradarbiauja su devyniais partneriais įvairiuose Lietuvos regionuose, kurie padeda užtikrinti projekto veiklų įgyvendinimą bei sklaidą regionuose.

Per trejus mokslo metus Ugdymo plėtotės centro vykdomame projekte dalyvauja apie 100 mokyklų, iš viso įgyvendinama daugiau nei 200 unikalių kūrybiško mokymo projektų. Kūrybiško mokymosi projektuose dalyvauja per 4000 mokinių.

Marijampolės regione šiais 2013-2014 mokslo metais projekte dalyvauja 8 mokyklos: Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinė mokykla ir Plokščių mokykla-daugiafunkcis centras, Vilkaviškio rajono Alvito pagrindinė mokykla ir Pilviškių “Santakos” gimnazija, Prienų rajono Skriaudžių pagrindinė ir Stakliškių vidurinė mokyklos, Kazlų Rūdos sav. Antanavo ir Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos.

Šiuo metu į „Kūrybinių partnerysčių“ mokyklas jau ateina pirmieji iš daugiau kaip šimto kuriančių praktikų – įvairių meno, mokslo, kultūros bei kitų kūrybinių sričių profesionalai. Mūsų regiono mokyklas pasirinko įdomūs, originalūs meno ir mokslo darbų, projektų kūrėjai.

Į trečius metus projekte dalyvaujančią Gelgaudiškio pagrindinę mokyklą atvyko - šokėjas, aktorius, renginių be svaigalų organizatorius, jogos instruktorius Tomas Dapšauskas, ekologė, keliautoja Jolanta Uktverytė, žurnalistė Daiva Valevičienė, rengianti moderniomis metodikomis paremtus mokymus. Į pirmus metus projekte dalyvaujančią Rimanto Stankevičiaus pagrindinę mokyklą Marijampolėje – fotografas ir animatorius Vitalij Červiakov, o į Pilviškių „Santakos“ gimnaziją ir Plokščių mokyklą-daugiafunkcį centrą - būgnininkas, perkusistas Vladas Dieninis, kuriantis elektroninę, muziką, dirbantis LMTA šokio ir judesio katedroje koncertmeisteriu. Pirmus metus projekte dalyvaujančioje Stakliškių vidurinėje mokykloje projektines veiklas vykdys Deividas Vainauskas, šiuo metu studijuojantis VU Nanomedžiagų chemijos magistrantūroje, besidomintis, kaip pateikti mokslą ne kaip formulių rinkinį, o kaip žmogaus pažinimo, integracijos su pasauliu ryšio sintezę.

Antrus metus projekte dalyvaujančiose Skriaudžių, Antanavo ir Alvito pagrindinėse mokyklose dirbs po tris kūrėjus - ankstesniais metais mūsų regiono mokyklose jau dirbę Žilvinas Landzbergas, žinomas skulptorius, organizuojantis vasaros menų stovyklas, atstovavęs Vilnių Liverpulio X Bienalėje, Kristina Buožytė, kino režisierė, kurios režisuotas filmas „Aurora“ rodomas Amerikos ir kai kurių didžiųjų Europos šalių kino teatruose, architektai Mindaugas Butvila ir Aurelija Šlapikaitė-Jurkonė, dalyvaujantys įvairiuose tarptautiniuose architektūros projektuose. Į Antanavo pagrindinę mokyklą atvyko dailininkas tekstilininkas, dailės terapeutas Mantas Televičius, kurį domina ne tik menų tarpdiscipliniškumas, bet ir kūrybiškumo, kūrybos nauda žmogaus gerovei, fizikos krypties doktorantė, būsima mokslininkė Irina Černiukė , kurios veikloje svarbus akcentas – sąsajos tarp visų mokslų, ir– dramaturgė, prozininkė ir poetė Gabrielė Labanauskaitė, kurios sritis - dramaturgijos teorija ir praktika, poezijos rašymas ir atlikimas tarpdisciplininiu būdu. Alvito pagrindinėje mokykloje su mokinimais kurs Egidijus Kabošis, fotografas, aktorius, renginių organizatorius, dirbęs su renginiais ir darnaus vystymosi projektais, ir kino režisierius Andrius Blaževičius, per filmus nagrinėjantis įvairias temas - istorinės atminties, sąžinės, laisvės ir pan.

Drauge su moksleiviais, mokytojais bei kūrybos agentais į bendrąjį ugdymą jie įtrauks kūrybines veiklas ir stebės, kokius pokyčius moksleivių mokymesi, elgesyje ir bendravime lemia išlaisvintas kūrybiškumas ir bendradarbiavimas.

Programoje „Kūrybinės partnerystės“ dalyvaujančios mokyklos siekia kurti tyrinėjimu pagrįstą mokymąsi, suformuoti mokyklos bendruomenės nuostatą, kad mokymą ir mokymąsi būtina tobulinti kūrybiškais būdais. Svarbiausias programos aspektas yra partnerystė tarp mokyklos mokytojų, mokinių, vadovų, kitų mokyklos bendruomenės narių, kūrybos agento (-ės) ir kuriančių praktikų.

Tarptautinio pripažinimo susilaukusi „Kūrybinių partnerysčių” programa sukurta Jungtinėje Karalystėje. Šiai programai suteiktas 2011 metų pasaulio švietimo inovacijų susitikimo (angl. World Innovation Summit for Education, WISE) apdovanojimas už reikšmingo poveikio švietimo inovacijos praktiką.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Šių metų vasario mėn. 26 dieną, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre vyko „Kūrybinių partnerysčių“ projekte dalyvaujančių regiono mokyklų projekto veiklas kuruojančių mokytojų mokymai.

Mokymus vedė projekto komandos atstovės - kūrėjų grupės narė Agnė Norkutė ir mokyklų grupės vadovė Živilė Kubilienė.

Seminare buvo aptartos tolimesnės projekto veiklos mokyklose, kūrybiškumo panaudojimas pamokose, pademonstruoti ir praktiškai išbandyti keli aktyvaus mokymosi pratimai bei žaidimai.

Vilnietėms buvo pristatyti projekte dalyvaujančių mokyklų namų darbai, parengti Pecha-Kucha metodu (specialus pristatymo formatas, kai 20 skaidrių automatiškai keičiasi kas 20 sekundžių, kas lemia aiškiai apibrėžtą vieno pristatymo trukmę – 6 minutės ir 40 sekundžių). Dar neįprastas pristatymo metodas sukėlė daug teigiamų emocijų, diskusijų ir paskatino suprasti, kad nesunku tai įdiegti savo darbe. Kai kurios mokytojos jau diskusijų metu numatė, kaip šį metodą galės pritaikyti savo dėstomų dalykų medžiagos pateikime mokiniams.