MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Kūrybinės partnerystės

Pirmasis vasaros mėnuo mokyklose ypatingas: laikomi egzaminai, suvedami galutiniai rezultatai, aptariama sėkmės ir nesėkmės, dalijamasi patirtimi. Taigi pirmąją birželio savaitę į Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre vyksiantį seminarą–interaktyvią diskusiją „Kūrybinių partnerysčių“ projekte dalyvaujančių mokyklų patirtis fiksuojant ir įsivertinant pokyčius“ pasidalinti patirtimi, įspūdžiais rinkosi Kauno bei Marijampolės regionų komandos.
2011 metais Lietuvos mokyklose prasidėjęs „Kūrybinių partnerysčių“ projektas (pilnas pavadinimas - „Kūrybingumo plėtra Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose pritaikant ir įdiegiant kūrybinių partnerysčių modelį“) nacionaliniu mastu vykdomas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva, iš dalies remiamas Europos socialinio fondo. „Kūrybinių partnerysčių“ programą įgyvendina Ugdymo plėtotės centras.
Jau trečias ruduo, kai Lietuvos mokytojai, moksleiviai, jų tėvai ir daugelis kitų žmonių girdi pavadinimą ,,Kūrybinės partnerystės“. Šis projektas, kai į mokyklas tam tikram laikotarpiui atvyksta dirbti jauni įvairių profesijų žmonės, jau tampa visuotiniu reiškiniu, nes vis daugiau mokyklų įsilieja į ,,kūrybininkų“ būrį, vis dažniau išgirstame, kad kūryba yra laisvojo ugdymo paradigmos dalis ir būtina sėkmingos vaiko raidos sąlyga.
Iš visos Lietuvos į sostinę suvažiavo iš mokyklų 200 atstovų, kurie dalinosi kūrybiško mokymosi patirtimi, susipažino ir aptarė ugdymo inovacijas ir suformulavo manifestą „Už kūrybišką mokymąsi“
Iš viso 97 Lietuvos mokyklos 2013 – 2014 mokslo metais dalyvaus „Kūrybinių partnerysčių“ projekte. Trečiaisiais projekto įgyvendinimo metais „Kūrybinės partnerystės“ išsiplečia į tris kūrybiško mokymosi programas.
Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinėje mokykloje vykusi Mokslo ir meno šventė skelbė projekto „Kūrybinės partnerystės“ pabaigą. Šis projektas įdomus tuo, kad skatina mokytis kitaip, sukuria sąlygas mokiniams bendradarbiauti su menininkais, žurnalistais, mokslininkais. Mokykloje jis įgyvendinamas antrus metus.
Visus šiuos mokslo metus Marijampolės ,,Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro trečiokai ir jų mokytoja Jūratė Olbergienė, dalyvavo ,,Kūrybinių partnerysčių“ projekte. Dalyvaudami šiame projekte, turėjo galimybę įprastą mokymąsi pakeisti kūrybišku ir žaismingu.
Marijampolės ,,Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro trečiokai ir pedagogų komanda nuo šių mokslo metų dalyvauja ,,Kūrybinių partnerysčių“ projekte. „Kūrybinės partnerystės“ sukuria kitokį ugdymo procesą, kuris suteikia galimybių mokytis ir tobulėti visiems – moksleiviams, mokytojams ir kūrėjams. Projektas įkvėpia ir padeda mokiniams mokytis, didina jų motyvaciją. Vysto ir mokytojų kūrybiško darbo gebėjimus bei kūrybišką požiūrį į mokymą. Šiame procese visi dalyviai turi daug bendrauti ir bendradarbiauti.
Kokia pamoka šiandieninėje mokykloje įdomi ir vertinga? Ar vadovėlis ir mokytojo pasakojimas jau atgyvena? Ar tik naujausios technologijos - kompiuterinės programos, interaktyvios lentos, internetas - mokiniams gali geriausiai suteikti ugdymuisi reikalingų žinių ir gebėjimų? Vienareikšmiškai atsakyti tikrai negalėtume, tačiau be naujausių technologijų, be modernių projektų šiandieninis ugdymo procesas sunkiai įsivaizduojamas.
Jau nuo 2012 m. spalio mėnesio Marijampolės mokykloje – daugiafunkciame centre vykdomas projektas „Kūrybinės partnerystės“. Šį projektą inicijuoja Švietimo ir mokslo ministerija. Projektą įgyvendina Ugdymo plėtotės centras.
Sulig pavasariu, prasidėjusios kūrybiškos pamokos, bendradarbiaujant kūrėjams ir mokytojams, vyksta 50-tyje „Tyrinėjančių mokyklų“, o 30-tyje antrus metus programoje dalyvaujančių „Pokyčių mokyklų“ į projektinę veiklą įtraukiama platesnė mokyklos bendruomenė.
Kalendorinių metų kaita „Kūrybinėms partnerystėms" reiškia dar ir tai, kad baigiasi kūrybiško mokymosi projektų 80-tyje Lietuvos mokyklų planavimo etapas ir prasideda jų įgyvendinimas.
„Kūrybinių partnerysčių" programa, 2011 m. sulaukusi tarptautinio dėmesio ir apdovanojimo už geriausią praktiką Pasaulinio švietimo inovacijų susitikime (WISE) Dohoje (Kataras), pernai vėl priminta WISE dalyviams, o sėkmės pavyzdžiu parodytas praėjusiais mokslo metais Lietuvoje, Kauno „Vėtrungės" pradinėje mokykloje įgyvendintas projektas „Kaip auga žodis“
Informacija apie projekto pasiektą pažangą ir ateities planus
Dalyvavimo „Kūrybinių partnerysčių“ projekte patirtį – įgyvendintus kūrybinius projektus, mokyklose įvykusius pokyčius, problemas, su kuriomis teko susidurti, ir džiaugsmus, kuriuos teko patirti - pristatė penkių Marijampolės apskrities mokyklų atstovai
Devyniuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose rugsėjo 26 d. vykusi "Kūrybinių partnerysčių" projekte dalyvaujančių moksleivių subėgtuvė atkreipė visuomenės dėmesį į kūrybišką mokymąsi ir antrus metus nacionaliniu mastu vykdomą „Kūrybinių partnerysčių” projektą
Prasidedantys 2012–2013 mokslo metai visiems mums reiškia naują etapą, žadantį atradimus ir pokyčius. Tai šventė ir naujo laikotarpio atskaitos pradžia ne tik švietimiečiams, bet ir mokiniams, tėvams ir vietos bendruomenėms.
Atrankai į ateinančių mokslo metų programą „Kūrybinės partnerystės“ paraiškas atsiuntė 111 mokyklų iš visos Lietuvos. Birželio viduryje paaiškės, kurios jų kitąmet prisidės prie projekto ir taps „Tyrinėjančiomis mokyklomis“
Pirmajame programos etape 2011 – 2012 m. m. buvo pakviestos dalyvauti šešios Marijampolės regiono mokyklos: Vilkaviškio rajono Virbalio vidurinė mokykla, Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių vidurinė mokykla, Kalvarijos savivaldybės Jungėnų pagrindinė mokykla, Marijampolės Jono Totoraičio pagrindinė mokykla, Šakių rajono Gelgaudiškio vidurinė mokykla ir Griškabūdžio gimnazija.
Siekiant supažindinti mokyklas su „Kūrybinių partnerysčių“ programa, jos nauda mokykloms bei dalyvavimo programoje sąlygomis 2012 m. balandžio 26 d. Marijampolės švietimo centre vyko informacinis seminaras.
2012 m. kovo mėn. „Kūrybinių partnerysčių“ programoje dalyvaujančių mokyklų mokytojams surengti pirmieji mokymai. Programoje dalyvaujančių Marijampolės regiono mokyklų mokytojams mokymai įvyko Marijampolės švietimo centre kovo 19 dieną.
„Kūrybinių partnerysčių” programa Lietuvoje įgyvendinama pirmą kartą. Jos metu 2011–2014 m. iš viso dalyvaus virš 4000 mokinių iš 100 mokyklų. Šiais metais atrinktos 43 „Tyrinėjančios mokyklos“, o kitais metais bus atrenkamos „Pokyčių mokyklos“, kurios bus pasiryžusios siekti esminių pokyčių, rengiant visą mokyklos bendruomenę įtraukiančius projektus.
Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonę „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“.