MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

„KŪRYBINĖS PARTNERYSTĖS“ SUVEDĖ KŪRĖJUS IR MOKYTOJUS DIRBTI DRAUGE

 

 

 

 

 

 

 

„KŪRYBINĖS PARTNERYSTĖS“ SUVEDĖ KŪRĖJUS IR MOKYTOJUS DIRBTI DRAUGE


      „Kūrybinių partnerysčių” programa Lietuvoje įgyvendinama pirmą kartą. Jos metu 2011–2014 m. iš viso dalyvaus virš 4000 mokinių iš 100 mokyklų. Šiais metais atrinktos 43 „Tyrinėjančios mokyklos“, o kitais metais bus atrenkamos „Pokyčių mokyklos“, kurios bus pasiryžusios siekti esminių pokyčių, rengiant visą mokyklos bendruomenę įtraukiančius projektus.
     Projektas vykdomas Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva, iš dalies remiamas Europos socialinio fondo. Projektą „Kūrybinės partnerystės“ įgyvendina Ugdymo plėtotės centras.
    „Kūrybinių partnerysčių” programa adaptuojama sėkmingos to paties pavadinimo programos, veikiančios Jungtinėje Karalystėje, pagrindu. Šiai programai suteiktas 2011 metų Pasaulio švietimo inovacijų susitikimo (angl. World Innovation Summit for Education, WISE) apdovanojimas už reikšmingo poveikio švietimo inovacijos praktiką
43 projekte dalyvauti atrinktų „Tyrinėjančių mokyklų“ mokytojai ir administracijos atstovai pirmą kartą asmeniškai susitiko su kūrybos agentais, kurie ateis dirbti į mokyklas. Drauge su mokytojais ir mokiniais, jie gilinsis į konkrečios mokyklos situaciją, kartu apibrėš mokyklos tyrinėjimo sritį, planuos ir ruošis individualių kūrybiško mokymosi projektų įgyvendinimui mokyklose.
       Mokyklų atstovų ir kūrybos agentų susitikimai vyko mokyklų įvedimo į „Kūrybines partnerystes“ seminarų metu sausio 5 - 6 d. Klaipėdoje. Seminarai buvo skirti supažindinti dalyvius su „Kūrybinių partnerysčių“ metodika ir metine „Tyrinėjančių mokyklų“ programa. Mokyklos galėjo palyginti ir įsivertinti savo tyrinėjimo sritį platesniame regiono ir visos Lietuvos kontekste, kartu įsivardyti lūkesčius bei numatyti programos poveikį savo mokykloje.
     „Kūrybinių partnerysčių“ tikslas – skatinti mokyklų ir kūrėjų bendradarbiavimą siekiant ugdyti kūrybingą ir kritiškai mąstantį šiuolaikinį žmogų. Šiame procese visi dalyviai turės daug bendrauti. Kūrybos agentai gilinsis į mokytojų ir mokinių iniciatyvas, kartu diskutuos teikdami pasiūlymus bei konstruktyviai kritikuos, kad prieitų prie vieningo sutarimo – kokie yra konkrečios mokyklos poreikiai ir kaip juos atliepti įgyvendinant kūrybiško mokymosi projektą.
      Dauguma kalbintų mokytojų pabrėžė, kad jie iš kūrėjų tikisi netradicinio mąstymo, naujų sprendimų, metodų, bendradarbiavimo formų. Mokytojai nori sudaryti sąlygas vaikams atsiskleisti, ir tam jiems reikia naujų įgūdžių.
Mokyklų įvedimo į "Kūrybinių partnerysčių" programą seminaru prasidėjo pirmasis - planavimo etapas, truksiantis iki vasario pabaigos. Jo metu vyks glaudus kūrybos agentų, kuruojančių mokytojų, moksleivių ir mokyklos administracijos bendradarbiavimas. Etapui baigiantis kūrybiniai agentai “Kūrybinių partnerysčių” komandai pristatys planavimo formas, kuriose pateiks bendrai įvardytą tyrinėjimo sritį, numatytas veiklos gaires ir pasiūlys kūrėjų - praktikų, kviečiamų dalyvauti projekte, kandidatūras.
      Kovo viduryje į mokyklas pradės rinktis kūrybos praktikai tiesiogiai įgyvendinti kūrybiško mokymosi projekto.
2011 – 2012 m.  „Kūrybinių partnerysčių“ programoje dalyvaus ir 6 Marijampolės apskrities mokyklos – Šakių rajono Gelgaudiškio, Kazlų Rūdos savivaldybės  Plutiškių, Vilkaviškio rajono Virbalio vidurinės mokyklos, Marijampolės Jono Totoraičio ir Kalvarijos savivaldybės Jungėnų pagrindinės mokyklos bei Griškabūdžio gimnazija. Marijampolės regiono mokyklų  dalyvavimą projekte koordinuoja projekto partneris - Marijampolės švietimo centras.
     Šių mokyklų administracijos atstovai ir mokytojai seminaro Klaipėdoje metu susipažino su mokyklose dirbsiančiais kūrybos agentais - dailėtyrininke Rita Karklyte, dirbsiančia Jungėnų pagrindinėje mokykloje, VDU teatrologijos katedros doktorante Greta Klimavčiūtė, kuri vyks į Plutiškių vidurinę mokyklą, kultūros darbuotoja ir verslininke Gitana Pinkevičienė, padėsiančia įgyvendinti programą  Marijampolės Jono Totoraičio pagrindinėje mokykloje, teatro vadybininke Viltaute Žemelyje, vyksiančia į Virbalio vidurinę mokyklą, architektu, dėstytoju, parodų, konkursų organizatoriumi Mindaugu Butvilu, bendradarbiausiančiu su mokiniais ir pedagogais Griškabūdžio gimnazijoje.
     Gelgaudiškio vidurinės mokyklos kūrybos agentas skulptorius Žilvinas Landzbergas į seminarą Klaipėdoje atvykti negalėjo, tad kuruojanti mokytoja R.Murauskienė su mokiniais nuvyko į Vilnių susipažinti su agentu ir aplankyti jo skulptūrų parodą ,,Vartų“ galerijoje. Autorius ne tik supažindino su savo darbais, bet ir suorganizavo ekskursiją Nacionalinėje dailės galerijoje.