MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Kai mokytis įdomu, o mokyti - lengva

Kokia pamoka šiandieninėje mokykloje įdomi ir vertinga? Ar vadovėlis ir mokytojo pasakojimas jau atgyvena? Ar tik naujausios technologijos - kompiuterinės programos, interaktyvios lentos, internetas - mokiniams gali geriausiai suteikti ugdymuisi reikalingų žinių ir gebėjimų? Vienareikšmiškai atsakyti tikrai negalėtume, tačiau be naujausių technologijų, be modernių projektų šiandieninis ugdymo procesas sunkiai įsivaizduojamas.

Kalvarijos savivaldybės Jungėnų pagrindinė mokykla dalyvaudama Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamame projekte „Kūrybinės partnerystės“ siekia išnaudoti visas galimybes, kad mokymas būtų kūrybiškesnis, efektyvesnis, kad mokiniai galėtų lengviau ir greičiau suprasti dėstomus dalykus, kad galėtų ne tik susipažinti, bet ir naudotis savo regione įsikūrusių modernių įstaigų teikiamomis galimybėmis. Kūrėjai praktikai projekto dalyviams, 5-8 klasių mokiniams, pasiūlė užsiėmimus vesti multicentre, kuris skirtas mokslui ir pažinimui, tyrinėjimams.

Marijampolės multicentras - vienintelis toks visoje Lietuvoje. Nors nuo Jungėnų šis centras vos keliolika kilometrų, bet tik vienas kitas mokinys ir mokytojas buvo jame apsilankęs. Multicentro darbuotojai mokinius ir mokytojus supažindino su mokslo, technikos, dizaino, muzikos ir kitų laboratorijų veikla, paaiškino, kokius eksperimentus, stebėjimus, tyrimus galima atlikti.

Penktokai ir šeštokai kompiuteriais kūrė muziką, mokėsi pritaikyti skaitmeninės fotografijos efektus, konstravo įrenginius, kurių veikimo principus tuoj pat praktiškai patikrindavo, susipažino su loginį mąstymą ugdančiais žaidimais.

7 ir 8 klasių moksleiviams čia buvo vedamos fizikos pamokos. Mokiniai atliko sudėtingus laboratorinius darbus. Septintokai sumodeliavo įvairius svertus, nurodė jų fizikinius dydžius, tyrinėjo žvakės liepsnos temperatūrą, išmokę sukonfigūruoti MultiLog programą, atliko eksperimentą, kompiuterio pagalba registravo matavimų duomenis, analizavo grafikus. Aštuntokai atliko kamuolio riedėjimo nuožulnia plokštuma ir kamuolio laisvo kritimo tyrimą. Mokiniai prisiminė pagrindinius fizikinius dydžius ir formules. Gebėjo išmatuoti ilgį, aukštį, laiką, apskaičiuoti greitį, pagreitį, jėgą, darbą ir kitus fizikinius dydžius. Vaikams labiau patiko kamuolio laisvo kritimo tyrimas, nes multicentro įrangos pagalba nubraižė laisvo kritimo grafiką, kuriame aiškiai matė kamuolio judėjimo trajektoriją.

Nors mokymosi procesas buvo nelengvas, bet jis teikė malonumą, todėl mokiniams atrodė, kad užsiėmimai prabėgo akimirksniu. Fizikos mokytojas M. Greviškis tvirtino, kad tokiame centre ir mokyti lengva, ir mokiniams įdomu, nes yra galimybės teorines žinias kūrybiškai taikyti praktinėje veikloje.

Dėkojame multicentro darbuotojams už kompetentingai paruoštas užduotis, šiltą priėmimą, o projekto „Kūrybinės partnerystės“ agentei ir kūrėjams praktikams už kūrybišką mokslo pažinimo skatinimą, komandinį darbą, nuoširdų bendradarbiavimą su mokiniais ir mokytojais.

 

N. Babeckienė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui