MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Ką mokyklose pakeitė Kūrybinių partnerysčių projektas?

Pirmasis vasaros mėnuo mokyklose ypatingas: laikomi egzaminai, suvedami galutiniai rezultatai, aptariama sėkmės ir nesėkmės, dalijamasi patirtimi. Taigi pirmąją birželio savaitę į Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre vyksiantį seminarą–interaktyvią diskusiją „Kūrybinių partnerysčių“ projekte dalyvaujančių mokyklų patirtis fiksuojant ir įsivertinant pokyčius“ pasidalinti patirtimi, įspūdžiais rinkosi Kauno bei Marijampolės regionų komandos.

Po įžanginio centro direktorės Meilutės Apanavičienės ir Marijampolės regiono kuratorės Erikos Samulės žodžio Kauno regiono kuratorės Asta Lapėnienė ir Giedrė Tamoliūnė iškart seminaro dalyvius įtraukė į aktyvią veiklą. Grupelės diskutavo, kokia jų kelionė iš taško A į tašką Ž, t. y. ko išmoko, kokius vargus ar džiaugsmus patyrė vykdydami „Kūrybinių partnerysčių“ veiklas. Visi mokytojai pripažino, kad nors ir buvo sunkumų, tačiau galutinis rezultatas džiugina, kad projektas orientuotas ne tik į mokinį, bet ir į mokytoją, kuris ir toliau turėtų dirbti kūrybiškai. Savo pranešime Kauno regiono kuratorė VDU Švietimo studijų centro lektorė Asta Lapėnienė akcentavo tai, jog dažnai mes daug dirbdami fiksuojame tik galutinį rezultatą, tačiau derėtų fiksuoti, ką ir kaip darėme, nes dažnai pamirštama pirminė situacija. Pokyčių fiksavimas siejamas su tyrimine veikla.

Mokytojų pranešimuose mintys buvo labai panašios, papildančios viena kitą. Kauno Martyno Mažvydo pagrindinės mokyklos mokytoja Rita Staugienė demonstruodama 6b klasės mokinių kurtą pristatymą „Mes kūrėjai – ne teršėjai“ akcentavo, jog ryškus pokytis gali būti tada, kai vaikai mato veiklos prasmę. Neringa Motiejaitytė (Šakių rajono Plokščių mokykla-daugiafunkcis centras) džiaugėsi, jog po projekto mokiniai sustiprėjo kaip komanda, o mokytojai pamatė, ką gali patobulinti savo darbe. Po Kazlų Rūdos sav. Antanavo pagrindinės mokyklos mokytojų Rimutės Radžiūnienės ir Jolantos Ribačionkienės pristatymo paaiškėjo, kiek ugdymo procese svarbus žmogiškasis faktorius. Rolanda Girskienė (Kauno Motiejaus Valančiaus pradinė mokykla) pristatydama įvairius mokinių darbelius sakė, jog pagerėjo rezultatai, nes pagerėjo susikaupimas ir koncentracija. Pavyzdžiai įrodė, kaip praturtėjo žodynas, pagerėjo teksto kūrimo įgūdžiai, lavėjo vaizduotė, nuoseklumas, kantrybė... Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lilija Ūsienė ir kuruojanti mokytoja Rita Murauskienė apžvelgusios net trejų metų pokyčius sakė, jog, kai įsivertinimas atliekamas tikslingai, lengviau planuoti kitus darbus, projektas pakeitė mokytojų požiūrį į refleksiją.

„Kūrybinių partnerysčių“ mokyklų veiklos grupės narė Jolita Baltūsytė reziumuodama pasisakymus pasidžiaugė atsiradusiu mokytojų vidiniu supratimu, kad kūrybinės partnerystės - ne tik mokiniams, bet ir mokytojams, kad atsirado partnerystė tarp mokytojų, mokinių ir kūrėjų, kad mokytojai mąsto, kaip dirbs toliau. Ir turbūt visi seminaro dalyviai prisimins palinkėjimą: „Džiaukitės nesėkme. Tai galimybė atrasti.“

Vida Kaukaitė, kuruojanti mokytoja

Vilkaviškio r. Alvito pagrindinė mokykla (PM2)