MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Į Lietuvos mokyklas ateina daug įdomių naujovių

Mokyklos galės pasinaudoti Lietuvai pritaikyta ir daugelyje šalių itin populiaria Marshalo Rosenbergo sukurta Neprievartinio komunikavimo metodika, kuri veiksmingai padeda mažinti patyčias, keisti ir agresyvius suaugusiųjų bendravimo įpročius. Lietuvos švietimas taip pat pasipildys kitomis itin naudingomis metodikomis: kaip ugdyti vaikų autistų muzikinius gebėjimus, skatinti fizinį aktyvumą mokyklose ir šeimoje, daugiau mokinių sudominti gamtamoksliniu ir matematiniu ugdymu, kaip, naudojant meno terapiją, sugrąžinti į mokyklą probleminio elgesio paauglius, ir kt. Visa tai numatoma 11 projektų, kurie laimėjo 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio kvietimo programos LT08 „EEE stipendijų programa“ antrojo kvietimo projektų finansavimo konkursą. Vykdant projektus bus ne tik analizuojama Lietuvos situacija, bet ir pasitelkiami Norvegijos patirties pavyzdžiai, mūsų mokytojai vyks į šią šalį trumpoms stažuotėms. Šiandien Vilniuje su projektų vadovais sutartis pasirašė švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė ir Centrinės projektų valdymo agentūros direktorė Lidija Kašubienė.    

„Norėčiau padėkoti Norvegijai už paramą. 1 mln. 700 eurų mūsų mažai valstybei labai svari parama. Bet ne tik pinigai, o ir dėmesys yra svarbu. Mes taip pat turėtume prisiimti atsakomybę, kad projektai turėtų kuo geresnius rezultatus, kad pinigai nebūtų išnaudoti vien tik procesui. Dėkoju tiems, kas rašė projektus, kas rūpinasi, kad dabartinė mokykla būtų šiuolaikiškesnė, kad mokinio diena joje būtų įdomesnė, jis jaustųsi čia geriau, galėtų ieškoti ir atrasti“, – sakė švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.

Sutarčių pasirašyme dalyvavęs Norvegijos Karalystės ambasadorius Dagas Malmer Halvorsen, kalbėjęs lietuviškai, pabrėžė, kad šios Norvegijos remiamos programos prisidės prie abiejų šalių santykių stiprinimo. Ambasadorius sakė, kad labai svarbu sudaryti geras sąlygas mokytis visą gyvenimą, o švietimo inovacijų plėtra mokyklose galima tik tada, kai tobulinasi ir patys mokytojai.

Europos ekonominės erdvės remiamos „EEE stipendijų programos“ 2-ajam kvietimui buvo gauta 40 paraiškų, finansuoti atrinkti 11. Projektų tikslas – gerinti ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo mokinių pasiekimus, modernizuojant ugdymo turinį ir tobulinant švietimo darbuotojų kvalifikaciją.

Projektų įgyvendinimo metu vyks pedagogų mokymai, seminarai, renginiai ne tik mokytojams, bet ir tėvams, bus parengtos metodinės priemonės, vadovėliai, gerosios praktikos vadovai. Visi leidiniai bus dalinami nemokamai, prieinami skaitmeniniu būdu internete. Pasibaigus projektams toliau vyks naujų idėjų ir sėkmingų pavyzdžių sklaida Lietuvos mokyklose ir visuomenėje.   


Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 1235

El. paštas info@smm.lt