MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Apie projektą

 

 

Vyresnio amžiaus asmenų fizinių gebėjimų stiprinimas Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos savivaldybėse 

 

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras pradeda įgyvendinti projektą, skirtą Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybėse gyvenančių vyresnio amžiaus žmonių fiziniam aktyvumui skatinti. 

Projektas „Vyresnio amžiaus asmenų fizinių gebėjimų stiprinimas Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos savivaldybėse“ Nr. SRF-FAV-2020-1-0082, yra bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas. 

Projekto tikslas – sudaryti galimybes Marijampolės regiono vyresnio amžiaus žmonėms reguliariai dalyvauti jiems pritaikytuose fizinio aktyvumo užsiėmimuose ir sporto populiarinimo renginiuose. 

Tikslinė grupė - vyresnio amžiaus žmonės ir senjorai, kuriems projekto metu numatoma organizuoti fizinio aktyvumo užsiėmimus.

Fizinis aktyvumas, įskaitant reguliarią sportinę veiklą ir fizinį lavinimą, yra labai svarbus visais gyvenimo etapais, dėl jo sumažėja rizika susirgti įvairiomis ligomis, daromas teigiamas poveikis psichikos sveikatai, gerėja gyvenimo kokybė. Todėl tikimasi, kad projekte numatytos veiklos padės vyresnio amžiaus asmenims įsijungti į aktyvaus judėjimo veiklą, atrasti bendraminčių sportavimo grupėse, sumažins socialinės atskirties pavojų.

 

Projekte numatytos veiklos:

  • Fizinio aktyvumo užsiėmimai vyks 2 kartus per savaitę pagal specialiai parengtą ir vyresnio amžiaus asmenims pritaikytą programą, kuri bus prieinama kiekvienam projekto dalyviui ir skelbiama Švietimo centro interneto svetainėje drauge su parengta vaizdo medžiaga, kuria bus galima naudotis sportuojant savarankiškai.

Vienas asmuo dalyvaus 16 užsiėmimų, vieno asmens dalyvavimo projekte trukmė 2-2,5 mėn.

Marijampolėje planuojama 10 grupių (vienoje grupėje - 20 asmenų), Kazlų Rūdoje ir Kalvarijoje – po – 5 grupes (vienoje  grupėje - 15 asmenų). Fizinio aktyvumo užsiėmimams bus įsigyti 3 sportinės įrangos komplektai, po vieną kiekvienoje savivaldybėje. 

  • Sporto populiarinimo renginiai vyresnio amžiaus žmonėms ir bendruomenei.

Numatoma organizuoti 10 sporto populiarinimo renginių Marijampolėje, Kalvarijoje ir Kazlų Rūdoje tiesiogiai projekto veiklose dalyvaujantiems asmenims, jų šeimų nariams bei kitiems bendruomenės nariams, besidomintiems šia tematika. 

Projekto veiklos pirmiausia siejamos su tikslinės grupės poreikiais, nes įgyvendinant projektą vyresnio amžiaus asmenims bus sudaryta galimybė sveikiau ir aktyviau gyventi. Tikėtina, kad projekto dalyviai tiesiogiai dalyvaus didesnio intensyvumo reguliariuose fizinio aktyvumo užsiėmimuose, kita dalis - renginiuose, dar kiti į projekto veiklas įsitrauks neformaliai – t. y. turėdami galimybę susipažinti su projekte parengta vaizdo medžiaga.

 

Projekto trukmė – 2020 m. rugsėjo – 2021 m. spalio mėn.

 

Informacija dėl dalyvavimo projekte:

 

Marijampolėje

El. paštu: trenere.edita@gmail.com

Tel. 8 614 43025

Kazlų Rūdoje

El. paštu:  agnbark@gmail.comeglesubaciene@krvsb.lt

Tel. 8 626 15132,  8 614 38377

Kalvarijoje

El. paštu: diana.varnagirytė@gmail.com,    r.brokiene@marijampolesvsb.lt

Tel. 8 657 55038, 8 618 22412

 

Maloniai kviečiame dalyvauti! 

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro informacija