MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Andragogų meistriškumo tobulinimas – suaugusiųjų mokymosi kokybei didinti

Penkių konsorciume dalyvaujančių suaugusiųjų mokymo ir švietimo įstaigų darbuotojai penkias dienas plėtė teorines tarpkultūrinio bendravimo žinias, nagrinėjo darbo su migrantais ir pabėgėliais specifiką, sėmėsi kolegų iš Italijos darbo su migrantais patirties, analizavo ir diskutavo, kaip išgirstus ir pamatytus dalykus galėtų pritaikyti savo darbe.
Š.m. balandžio 3 - 7 dienomis dvi centro darbuotojos dalyvavo andragogų meistriškumo tobulinimo kursuose, kurie vyko Heidelbergo švietimo universiteto tęstinių studijų akademijoje (Vokietijoje). Mokymai organizuoti ERASMUS+ programos mobilumo projekto „Andragogų meistriškumo tobulinimas – suaugusiųjų mokymosi kokybei didinti“ konsorciumo dalyviams.
The consortium of Lithuanian Association of Adult Education (LAAE), Klaipeda State University of Applied Sciences, Training centre „Dainava“ for civil servants and local administration, Meilė Lukšienė Education Centre of Marijampolė and Center of excellence of healthcare and pharmacy specialists is implementing the project “Improvement of adult educators competence for the quality of adult learning”. The project is funded by Erasmus+ Programme of the European Union.
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Klaipėdos valstybinė kolegija, Valstybės ir savivaldybių mokymo centras „Dainava“, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras ir Sveikatos priežiūros ir formacijos specialistų kompetencijų centras 2016 – 2018 metais vykdo ERASMUS+ programos mobilumo projektą „Andragogų meistriškumo tobulinimas – suaugusiųjų mokymosi kokybei didinti“ (projekto dotacijos sutarties numeris 2016-1-LT01-KA104-022902).